29 Lis

C3 – Sprawozdanie z wizyty polskich nauczycielek w Madrycie, w ramach projektu „Expressions With Two Variables: Gorski and Diego”

W dniach od 14 do 20 listopada 2016 r. trzy nauczycielki naszego zespołu szkół uczestniczyły w wizycie studyjnej w Madrycie w ramach działań projektowych Expressions With Two Variables: Gorski and Diego.

Po przylocie do stolicy Hiszpanii zostałyśmy przywitane przez nauczycieli ze szkoły partnerskiej IES Gerardo Diego. Jeszcze tego samego dnia, po szybkim lunchu, wspólnie z hiszpańskimi partnerami udaliśmy się na wystawę The Fauves. Passion for Color, a następnie na wieczorne zwiedzanie miasta.

Wtorek rozpoczął się od oficjalnego spotkania z dyrekcją i pracownikami szkoły partnerskiej. Miałyśmy możliwość zwiedzić  budynek szkoły oraz obserwować wybrane lekcje pokazowe prowadzone przez hiszpańskich nauczycieli.  Następnie uczniowie zaangażowani  w projekt zaprezentowali specjalnie dla nas przygotowane prezentacje na temat hiszpańskiego  systemu edukacji  oraz kultury Hiszpanii.  Był to również czas na nieformalne rozmowy z nauczycielami ze szkoły partnerskiej na temat podobieństw i różnic w pracy nauczyciela w naszych krajach, dzielenie się doświadczeniami i wiedzą. Po lunchu wzięłyśmy udział w autorskiej lekcji  English Through Art  przeprowadzonej przez Monikę Riva  w Muzeum Prado. Polscy uczniowie zmierzą się z podobną lekcją podczas wizyty C4 w Madrycie. Mamy nadzieję, że dotychczasowe ćwiczenia prowadzone w ramach English Through Art w  Polsce sprawią, że polscy uczestnicy w pełni skorzystają z tej lekcji. Na zakończenie dnia pełnego emocji i pozytywnych doświadczeń wspólnie poszliśmy na spacer po Madrycie.

hiszpania_25

Środa była dniem dalszych prezentacji i warsztatów. Uczestniczyłyśmy  w zajęciach warsztatowych z matematyki  Building Periodic Mosaics by using Geogebra przeprowadzonych przez profesora Salvadora Fernandeza. Prowadzący wraz ze swoimi pomocnikami-uczniami  w oparciu o wiedzę teoretyczną wytłumaczył proces tworzenia mozaiki z wykorzystaniem programu Geogebra. W lekcji poza nami uczestniczyli również uczniowie starszych klas IES Gerardo Diego. Kolejnym punktem dnia był pokaz prezentacji Camino de Santiago poświęconej sławnej trasie pielgrzymów z całego świata do Santiago de Compostela. Narratorami byli uczniowie goszczącej nas szkoły – uczestnicy ubiegłorocznej pielgrzymki. Ostatnim panelem w tym dniu był nasz warsztat dla hiszpańskich pedagogów i uczniów: Technology Enhanced Learning. Nowe technologie i ich praktyczne zastosowanie w nauczaniu w ZS nr 49 wywarły duże wrażenie na wszystkich uczestnikach. Warsztat połączony był z dyskusją na temat potrzeby wykorzystywania technologii informacyjnej w procesie nauczania i uczenia się. Zarówno nauczyciele jak i uczniowie chętnie dzielili się swoimi przemyśleniami i pomysłami w tej dziedzinie. Po południu przeszłyśmy wraz z hiszpańskim koordynatorem trasę zaplanowanej na marzec gry miejskiej dla uczestników projektu. Jesteśmy pewne, że zaprojektowana dla uczniów gra przypadnie im do gustu; będzie dobrą zabawą łączącą elementy edukacyjne i rozrywkowe. Tu również odwiedziłyśmy wcześniej wytypowane hostele  w celu wybrania jednego spełniającego najlepiej nasze oczekiwania dotyczące zakwaterowania uczestników wizyty C4 w Madrycie. Na zakończenie dnia wspólnie z nauczycielami z Hiszpanii przeprowadziliśmy roboczą sesję, podczas której omówiliśmy wiele kwestii organizacyjnych związanych ze sprawnym przeprowadzeniem wizyty C4.

hiszpania_26

Czwartek rozpoczął się od wizyty w Muzeum Archeologicznym gdzie, po  teoretycznych warsztatach z matematyki Building Periodic Mosaics by using Geogebra, przyszedł czas na zajęcia praktyczne. Tu analizie poddano rzymskie mozaiki pod kątem ich konstrukcji geometrycznej. Po lekcji miałyśmy okazję podziwiać bogate zbiory muzeum, w tym piękne rzeźby: Dama z Elche oraz Dama z Baza, uważane za jedne z najwybitniejszych osiągnięć sztuki iberyjskiej. Po wizycie w muzeum wróciłyśmy do szkoły w Pozuelo na pokazy uczniów z IES Gerardo Diego, którzy przedstawili nam swoje najlepsze projekty badawcze. Zaangażowanie uczniów w przygotowanie projektów, przeprowadzenie analiz, badań, przygotowanie ostatecznej formy prezentacji zrobiły na nas ogromne zrażenie. Czapki z głów, drodzy uczniowie! Popołudnie upłynęło nam na wytężonej pracy nad organizacją wizyty C4, przygotowywaniem dokumentacji projektu, ankiet, ewaluacji itp.

Piątek to kolejny dzień poświęcony sztuce. Tym razem uczniowie szkoły partnerskiej pod opieką profesor Moniki Riva przeprowadzili dla nas lekcję na temat wybranych obrazów w Muzeum Reina Sofia. W ramach English Through Art uczniowie opowiadali nam o takich dziełach jak Guernika  Picassa czy  Hitler’s Enigma Salvadora Dali. Uczestnicy wizyty C4 będą również mieli okazję podziwiać i analizować te dzieła. Miejmy nadzieję, że uda im się to równie dobrze, jak ich hiszpańskim kolegom. Popołudnie upłynęło nam na ostatnich działaniach przygotowawczych do wizyty C4 oraz na pozostałych działaniach projektowych.

Sobota to wycieczka do niezwykłego miasta – Toledo.  Jest to jedno z miejsc, do których pojedziemy z młodzieżą podczas wizyty C4. To piękne miasto, klejnot hiszpańskiej architektury, stanie się bazą mini gry miejskiej dla uczestników projektu. Dlatego już teraz zwiedziłyśmy najważniejsze zabytki, poznałyśmy historię i ciekawostki tego miejsca. Jesteśmy przekonane, że zrobi ono co najmniej tak dobre wrażenie na naszych uczniach, jak zrobiło na nas.

Niedziela to dzień pakowania walizek i pożegnań. Tydzień w Madrycie minął niezwykle szybko. Był bogaty w wydarzenia, wypełniony owocną pracą. Z efektów tej pracy będą korzystać zarówno uczestnicy wizyty projektowej C4 w marcu, jak też pozostali uczniowie ZS 49.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast