Harmonogram roku szkolnego

UWAGA! Terminy mogą ulec zmianie.

 

Kalendarium 2017/2018

4.09.2017godz. 8:30
poniedziałek
rozpoczęcie roku szkolnego dla klas siódmych Szkoły Podstawowej nr 370
godz. 9:15
poniedziałek
rozpoczęcie roku szkolnego dla wszystkich klas Gimnazjum nr 74 i LX LO
godz. 10:30
poniedziałek
rozpoczęcie roku szkolnego dla klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 370
21-24.11.2017próbny egzamin maturalny
5-7.12.2017próbny egzamin gimnazjalny
8.12.2017termin powiadomienia o zagrożeniach
22.12.2017termin powiadomienia o przewidywanych ocenach za I semestr
23 - 31.12.2017zimowa przerwa świąteczna
5.01.2018termin wystawienia ocen semestralnych
12.01.2018piątekzakończenie I semestru
15 - 28.01.2018ferie zimowe
.03.2018pielgrzymka do Częstochowy
23.03.2018termin powiadamiania o zagrożeniach w kl. 3 LO
29.03 - 3.04.2018wiosenna przerwa świąteczna
18 - 20.04.2018egzaminy gimnazjalne
9.04.2018termin powiadomienia o przewidywanych ocenach końcoworocznych w kl. 3 LO
20.04.2018termin wystawienia ocen końcowych w kl. 3 LO
27.04.2018zakończenie roku szkolnego dla kl. 3 LO
4,7,8.05.2018pisemne egzaminy maturalne (jęz. polski, matematyki, jęz. angielski)
9 - 23.05.2018egzaminy maturalne pisemne i ustne
18.05.2018termin powiadomienia o zagrożeniach
4.06.2018termin powiadomienia o przewidywanych ocenach końcoworocznych
15.06.2018termin wystawienia ocen końcoworocznych
22.06.2018piątekzakończenie roku szkolnego
23.06 - 31.08.2018ferie letnie

 

 

TERMINY ZAKOŃCZENIA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

12.01.2018piątekzakończenie I semestru
27.04.2018piątekklasy III liceum
21.06.2018czwartekklasy III gimnazjum
22.06.2018piątekklasy: II - gimnazjum i I, IIliceum

 

 

ZEBRANIA Z RODZICAMI

13.09.2017środa, godz. 18:00zebranie informacyjne
11.10.2017środa, godz. 18:00dzień otwarty
8.11.2017środa, godz. 18:00dzień otwarty
6.12.2017środa, godz. 18:00powiadomienie o zagrożeniach
10.01.2018środa, godz. 18:00zakończenie I semestru
21.03.2018środa, godz. 18:00powiadomienie o zagrożeniach w kl. III LO
16.05.2018środa, godz. 18:00powiadomienie o zagrożeniach