Spis podręczników 2015/2016

Wykaz podręczników, które kupi szkoła dla uczniów I klas gimnazjum:

Przedmiot
Nazwa
J. Polski Opisać świat kl. 1 Podręcznik Kształcenie literacko-kulturowe i językowe
Biologia Puls życia cz. 1 Podręcznik
Puls życia cz. 1 Zeszyt ćwiczeń
Chemia Chemia nowej ery cz. 1 Podręcznik
Edukacja dla bezpieczeństwa Żyję i działam bezpiecznie kl. 1-3 Podręcznik
Fizyka Świat fizyki. Klasa 1. Podręcznik cz.1
Geografia Świat bez tajemnic kl. 1 Podręcznik
Historia Śladami przeszłości kl. 1 Podręcznik
Matematyka Matematyka z plusem Gimnazjum 1 Podręcznik + multipodręcznik
Matematyka z plusem Gimnazjum 1 Ćwiczenia
Wiedza o społeczeństwie Dziś i jutro kl. 1-3 cz. 1 Podręcznik
Muzyka Podręcznik dla gimnazjum. Linia NW

Powyższe podręczniki będą uczniom wypożyczone, ze szkolnej biblioteki.

Spis podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2015/2016

Szkolny zestaw podręczników (wraz z programami nauczania) dla Gimnazjum nr 74

 etap edukacyjny: III (gimnazjum)

Nr programu w szkolnym zestawie Przedmiot Nazwa/Nr programu nauczania Klasa Podręczniki Nr dopuszczenia
Pozytywna opinia MEN
Autor Tytuł Wydawca
1/G/2014/2015 język polski Program nauczania j. polskiego w gimnazjum 1 M. Chmiel,

W. Herman,

A. Grabarczyk

Słowa na czasie Nowa EraNowa Era 95/1/200995/2/2009
2/G/2014/2015 język angielski. Program nauczania j. angielskiego w gimnazjum (kurs podst. I rozszerz.) 1

Ben Wetz

English Plus Oxford University Press 300/1,2,3/2010
3/G/2014/2015 język niemiecki Program nauczania j. niemieckiego w gimnazjum 1 E. Kościelniak-Walewska,

M. Kosacka

Deutschtour Nowa Era 678/1/2014
4/G/2014/2015 język rosyjski Program nauczania j. rosyjskiego dla gimnazjum 1 J. Chmielewska,

K. Grabarczyk

Progułka Juka 83/1/2009
5/G/2014/2015 język hiszpański Program nauczania hiszpańskiego dla gimnazjum 1 P. Cardeira et al. Club Prisma Nowela Sp. z o. o. 224/1/2009
6/G/2014/2015 historia Program nauczania ogólnego historii w
gimnazjum
1, 2, 3 Stanisław Roszak Śladami przeszłości Nowa Era 60/1/201160/2/201060/3/2011
7/G/2014/2015 wiedza o społeczeństwie Program nauczania wiedzy o społeczeństwie w
gimnazjum
1 I. Janicka,

A. Janicki

Dziś i jutro Nowa Era 77/1/2009
8/G/2014/2015 geografia Program nauczania geografii w gimnazjum 1 J. Kop,

M. Kucharska

Świat bez tajemnic PWN 144/1/2009
9/G/2014/2015 biologia Program nauczania biologii w gimnazjum 1 M. Jefimow,

M. Sęktas

Puls życia Nowa Era 58/1/2009
10/G/2014/2015 chemia Program nauczania chemii w gimnazjum 1 J. Kulawik,

T. Kulawik

Chemia Nowej Ery Nowa Era 49/1/2009
11/G/2014/2015 fizyka Program nauczania fizyki w gimnazjum 1 Red. B. Sagnowskiej Świat fizyki ZamKor 11/1/2009
12/G/2014/2015 matematyka Program nauczania matematyki – Matematyka z
plusem
1 Pod red. M. Dobrowolskiej Matematyka 1 Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe 168/1/2009
13/G/2014/2015 informatyka Program nauczania informatyki w gimnazjum 1 J. Pańczyk Informatyka Europejczyka Helion S.A. 566/2012
14/G/2014/2015 edukacja dla bezpieczeństwa Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa
dla gimnazjum
1, 2, 3 J. Słoma,

G. Zając

Żyję i działam bezpiecznie Nowa Era 17/2009
15/G/2014/2015 religia Program nauczania religii w gimnazjum 1 Pod red. Ks. Tomasika Twoje słowo światłem Wyd. KatechetyczneWarszawa AZ-31-01/10-WA-1/12
16/G/2014/2015 zajęcia artystyczne Edukacja artystyczna i kulturalna 1 B. Marcinkowska Kraina sztuki PWN 154/2009
17/G/2014/2015 zajęcia techniczne 1 U. Białka Zajęcia techniczne Operon 199/2009
18/G/2014/2015 plastyka Program nauczania plastyki w gimnazjum 1,2 K. Czernicka Plastyka Operon 47/2009
19/G/2014/2015 muzyka Program nauczania muzyki w gimnazjum 1 M. Rykowska, Z. Szałko Muzyka Operon 166/2009
20/G/2014/2015 Wychowanie fizyczne Zdrowie, sport, rekreacja 1,2,3 Zmodyfikowany na potrzeby szkoły program U. Kierczak Program zmodyfikowany zgodnie z podstawa
programową