Komunikat CKE o przyborach i materiałach na egzaminie ósmoklasisty

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty, egzaminie gimnazjalnym i egzaminie maturalnym w 2019 roku


Więcej informacji: <a title=”Centralna Komisja Egzaminacyjna” href=”http://www.cke.edu.pl”>Centralna Komisja Egzaminacyjna</a>