Opisy klas

Rok szkolny 2018/2019

(planowana nauka w latach 2018/2021)

Klasa 1 LA

Klasa ekonomiczna z rozszerzonym programem nauczania języka angielskiego (business English) i geografii. Ma na celu m. in. przygotowanie do kontynuacji nauki na wyższych uczelniach z kierunkami ekonomicznymi (SGH, UW, UKSW, SGGW) oraz na studiach językowych, geografii, geologii, historii.
Dla uczniów danego oddziału od drugiej klasy przewidziana jest również realizacja przedmiotu matematyka w praktyce.
Przedmiotem uzupełniającym będzie  historia i społeczeństwo.
W przypadku zebrania się grupy możliwa jest nauka drugiego języka obcego – francuskiego lub rosyjskiego.
Proponujemy również zajęcia dodatkowe: fakultatywne przedmiotowe przygotowujące do matury, koła zainteresowań, warsztaty (np. ekonomia menedżerska).

Klasa 1 LB

Klasa psychologiczna z rozszerzonymi przedmiotami wymaganymi przy rekrutacji na większość kierunków pedagogiczno-psychologicznych i społecznych (psychologia, socjologia, pedagogika, administracja, dziennikarstwo, komunikacja społeczna, filologia polska, politologia, praca socjalna).
Dla uczniów danego oddziału od drugiej klasy przewidziana jest również realizacja przedmiotu matematyka w praktyce.
Przedmiotem uzupełniającym będzie  historia i społeczeństwo.
W przypadku zebrania się grupy możliwa jest nauka drugiego języka obcego – francuskiego lub rosyjskiego.
Proponujemy również zajęcia dodatkowe: fakultatywne przedmiotowe przygotowujące do matury, koła zainteresowań, warsztaty (np. psychologiczno-pedagogiczne).

Klasa 1 LC

Klasa społeczna z rozszerzonym programem nauczania z historii i wiedzy o społeczeństwie oraz uzupełnieniem z przyrody.
Przygotowuje na szeroko pojęte studia humanistyczne (historia, socjologia i ochrona środowiska).
W przypadku zebrania się grupy możliwa jest nauka drugiego języka obcego – francuskiego lub rosyjskiego.
Proponujemy również zajęcia dodatkowe: fakultatywne przedmiotowe przygotowujące do matury, koła zainteresowań, warsztaty z zakresu nauk społecznych.