Opisy klas

Rok szkolny 2017/2018

(planowana nauka w latach 2017/2020)

Klasa 1AL

Klasa ekonomiczna z rozszerzonym programem nauczania języka angielskiego (business English) i geografii. Ma na celu m. in. przygotowanie do kontynuacji nauki na wyższych uczelniach z kierunkami ekonomicznymi (SGH, UW, UKSW, SGGW) oraz na studiach językowych, geografii, geologii, historii.
Dla uczniów danego oddziału od drugiej klasy przewidziana jest również realizacja przedmiotu matematyka w praktyce.
Przedmiotem uzupełniającym będzie  historia i społeczeństwo.
W przypadku zebrania się grupy możliwa jest nauka drugiego języka obcego – francuskiego lub rosyjskiego.
Proponujemy również zajęcia dodatkowe: fakultatywne przedmiotowe przygotowujące do matury, koła zainteresowań, warsztaty (np. ekonomia menedżerska).

Klasa 1BL

Klasa psychologiczna z rozszerzonymi przedmiotami wymaganymi przy rekrutacji na większość kierunków pedagogiczno-psychologicznych i społecznych (psychologia, socjologia, pedagogika, administracja, dziennikarstwo, komunikacja społeczna, filologia polska, politologia, praca socjalna).
Dla uczniów danego oddziału od drugiej klasy przewidziana jest również realizacja przedmiotu matematyka w praktyce.
Przedmiotem uzupełniającym będzie  historia i społeczeństwo.
W przypadku zebrania się grupy możliwa jest nauka drugiego języka obcego – francuskiego lub rosyjskiego.
Proponujemy również zajęcia dodatkowe: fakultatywne przedmiotowe przygotowujące do matury, koła zainteresowań, warsztaty (np. psychologiczno-pedagogiczne).