Bielańskie Mądraszki 2018

Uroczyste rozdanie nagród odbędzie się

15 maja 2018 roku

o godzinie 12:20

w gmachu szkoły przy ul. Tołstoja 2.

 
Z radością pragniemy oznajmić, że konkurs „Bielańskie Mądraszki” – edycja 2018 został rozstrzygnięty. Cieszy nas niezmiernie fakt, że popularność naszego konkursu wybiega poza granice Bielan i dociera również na Pragę Południe. Oznacza to, że czujemy się mieszkańcami stolicy, w której każda z dzielnic oferuje nam niezwykłe piękno architektury, bogactwo naturalne i zachwyca nietuzinkową historią.
 
Patrycja StańczykI nagroda w kategorii – „Moje Bielany” – moduł dla uczniów szkół podstawowych
 
Oskar Vivarelli I nagroda w kategorii – Bielańskie Mądraszki – „Moje magiczne miejsce na Bielanach” – prezentacja
 
Kornelia Ochocińska, Kamil Kokosza – ex aequo – II nagroda w kategorii- „Moje magiczne miejsce na Bielanach” – prezentacja
 
Marek Neumann I nagroda w kategorii- „Moje Bielany” – esej literacki
 
Paulina Król II nagroda w kategorii – „Moje Bielany”
 
Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 15 maja (wtorek) w siedzibie naszej szkoły (ul. Tołstoja 2).
Wyniki konkursu Bielańskie Mądraszki pojawią się na stronie szkoły 27 kwietnia 2018 roku. W tym roku uroczyste rozdanie nagród wyjątkowo odbędzie się w maju. O dokładnej dacie poinformujemy 27 kwietnia 2018.

Z wyrazami szacunku

Organizatorzy konkursu

 

KONKURS WIEDZY O BIELANACH

 „BIELAŃSKIE MĄDRASZKI”

Celem zmagań konkursowych jest rozwijanie wiedzy na temat dzielnicy Bielany, zaszczepianie wśród uczniów zainteresowania małą ojczyzną, jej historią, urokami krajobrazów i bogactwem naturalnym.

W tym roku zmieniliśmy formułę konkursu, by dostosować ją do zainteresowań uczniów klas VIII szkół podstawowych. Opracowaliśmy zatem kryteria dla trzech grup wiekowych: uczniów klas siódmych, uczniów klas gimnazjalnych ora uczniów szkól ponadgimnazjalnych. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół bielańskich wszystkich wymienionych powyżej typów.

Na zwycięzców czekają cenne nagrody!

 

I. Moje Bielany
– moduł dla uczniów klas VII szkół podstawowych

Organizator: Zespół Szkół nr 49, ul. Tołstoja 2, 01-910 Warszawa

Cele:

 • Rozwijanie zainteresowania bogactwem kulturowym i naturalnych Bielan.
 • Wspieranie uzdolnień literackich, przyrodniczych i zainteresowań uczniów.
 • Upowszechnianie wiedzy o Bielanach.
 • Wspieranie uzdolnień i technik plastycznych.
 • Wspieranie współpracy szkół bielańskich.

Warunki uczestnictwa:

 • W konkursie mogą brać udział uczniowie klas VII szkół podstawowych.
 • Każdy uczestnik dostarcza jedną pracę konkursową zgodną z tematem konkursu. Praca musi być podpisana i opatrzona numerem kontaktowym rodzica oraz danymi szkoły, do której uczęszcza uczeń.
 • Pracę konkursową stanowi przewodnik po Bielanach w jednej z form: plakat (na kartonie w formacie A2), piosenka (minimum dwie zwrotki i refren), wierszyk (minimum 15 wersów).
 • Tematem pracy mogą być miejsca pamięci na Bielanach, pomniki, natura Bielan lub inne szczególnie ważne i bliskie sercu uczestnika miejsca związane z Bielanami.
 • Razem z pracą uczestnik dostarcza pismo podpisane przez rodzica dotyczące zgody na przetwarzanie danych w celach konkursowych w formule( tekst zgody z załączniku).
 • Uczestnicy dostarczają prace konkursowe w terminie do 20.04.2018 roku, osobiście do sekretariatu Zespołu Szkół nr 49 przy ulicy Tołstoja 2.
 • 20 kwietnia na stronie internetowej Zespołu Szkół im. Wojciecha Górskiego pojawi się informacja o zwycięzcach, nagrody zostaną wręczone podczas uroczystości Święta Szkoły dnia 23 kwietnia 2018 roku w siedzibie szkoły, laureatów poinformujemy telefonicznie oraz poprzez informację na stronie internetowej szkoły.

 

Komisję oceniającą powołuje Organizator.

Prace konkursowe będą oceniane według następujących kryteriów:

 • Dobór prezentowanych miejsc.
 • Środki wyrazu.
 • Wrażenie estetyczne.
 • Poprawność językowa.
 • Zgodność z wymaganą formą oraz tematem konkursu.

 

Nagrody:

Na zwycięzców czekają nagrody rzeczowe, wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy uznania za uczestnictwo w konkursie.

 

II. Turystyka i historia Bielan
– moduł dla uczniów klas drugich i trzecich gimnazjum

Organizator: Zespół Szkół nr 49, ul. Tołstoja 2, 01-910 Warszawa

Cele:

 • Rozwijanie wiedzy dotyczącej historii Bielan, miejsc pamięci w naszej dzielnicy.
 • Rozwijanie umiejętności tworzenia skali, map
 • Rozwijanie wiedzy na temat zasobów naturalnych Bielan.
 • Upowszechnianie wiedzy o Bielanach.
 • Wspieranie współpracy szkół bielańskich.
 • Upowszechnianie narzędzi TIK.

Warunki uczestnictwa:

 • W konkursie mogą wziąć udział uczniowie drugich i trzecich klas gimnazjów.
 • Każdy uczestnik dostarcza jedną pracę konkursową zgodną z tematem konkursu, którym jest stworzenie mapy trasy wycieczki rowerowej lub pieszej po Bielanach lub przygotowanie prezentacji multimedialnej dotyczącej historii Bielan. Praca może eksponować walory przyrodnicze lub historyczne i kulturowe naszej dzielnicy.
 • Praca musi być podpisana i opatrzona numerem kontaktowym do rodzica oraz danymi szkoły, do której uczęszcza uczeń.
 • Razem z pracą uczestnik dostarcza pismo podpisane przez rodzica dotyczące zgody na przetwarzanie danych w celach konkursowych (tekst zgody w załączniku).
 • Uczestnicy dostarczają prace konkursowe w terminie do 20.04.2018 roku, osobiście do sekretariatu Zespołu Szkol nr 49 przy ulicy Tołstoja 2.
 • 20 kwietnia na stronie internetowej Zespołu Szkół im. Wojciecha Górskiego pojawi się informacja o zwycięzcach, nagrody zostaną wręczone podczas uroczystości Święta Szkoły dnia 23 kwietnia 2018 roku w siedzibie szkoły, laureatów poinformujemy telefonicznie oraz poprzez informację na stronie internetowej szkoły.

Komisję oceniającą powołuje Organizator.

Prace konkursowe będą oceniane według następujących kryteriów:

 • Oryginalność pomysłu.
 • Trafność wyboru trasy, poprawność opisu jej przebieg.
 • Umiejętność wykorzystania map i samodzielne wykonanie materiałów kartograficznych.
 • Zakres i poprawność dokumentacji graficznej, fotograficznej itp.
 • Umiejętność stworzenia poprawnej, niebanalnej prezentacji multimedialnej w dowolnym programie, walorem pracy będzie załączenie ścieżki dźwiękowej.

Nagrody

Na zwycięzców czekają nagrody rzeczowe, wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy uznania za uczestnictwo w konkursie.

III. Bielańskie Mądraszki – panel humanistyczny
– moduł adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Organizator: Zespół Szkół nr 49, ul. Tołstoja 2, 01-910 Warszawa

Cele:

 • Rozwijanie zainteresowań małą ojczyzną- Bielanami.
 • Wspieranie uzdolnień i zainteresowań uczniów.
 • Upowszechnianie wiedzy o Bielanach.
 • Upowszechniane narzędzi TIK.
 • Motywowanie do pogłębiania wiedzy z zakresu historii i nauki o literaturze.
 • Wspieranie współpracy szkół bielańskich.

Warunki uczestnictwa:

 • W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.
 • Każdy uczestnik dostarcza jedną pracę konkursową zgodną z tematem konkursu.

 Praca musi być podpisana i opatrzona numerem kontaktowym rodzica oraz adresem szkoły, do której uczęszcza uczeń.

 • Razem z pracą uczestnik dostarcza pismo podpisane przez rodzica lub pełnoletniego uczestnika konkursu dotyczące zgody na przetwarzanie danych w celach konkursowych ( ekst zgody w załączniku).
 • Pracę konkursową stanowi prezentacja konkursowa oparta na materiale zdjęciowym/ikonograficznym (np. prezentacja w dowolnym programie, np. Prezi lub Power Point) oraz opisowym komentarzu merytorycznym; prezentacja powinna dotyczyć szeroko rozumianej wiedzy odnośnie Bielan. Może zawierać akcenty osobiste, to znaczy wspomnienia, refleksje.
  Prezentacja w Power Point powinna liczyć 20 slajdów opatrzonych krótkimi komentarzami nieprzekraczającymi 2 zdań, komentarz opisowy powinien liczyć od 200 do 250 słów.
 • Praca konkursowa może mieć również formę eseju. Esej – Moje Bielany – musi liczyć co najmniej 200 słów. 

Proponowane tematy prezentacji to np.:

 • Moje magiczne miejsca/miejsce na Bielanach.
 • Kultura i folklor warszawskich Bielan – dawniej i/lub dziś.
 • Bielany – metamorfozy w czasie i przestrzeni.
 • Bielańskie zaułki i detale mniej znane lub miejsca, w których warto się zagubić.

Oprócz zaproponowanych powyżej tematów uczestnicy mogą zaprezentować autorskie tematy swoich bielańskich prezentacji lub esejów.

Lektury zalecane w przygotowania prezentacji w przygotowaniu pracy:

Dotyczące Warszawy:

 • Urzykowski, Spacerownik warszawski, Gazeta Wyborcza 2007
 • Majewski, M. Omianowska, Warszawa, Wiedza i Życie 2011
 • Drozdowski, A. Zahorski, Historia Warszawy, Wydawnictwo Jeden Świat 2004
 • Olchowik Adamska, Warszawa, Wiedza i Życie 2005

Dotyczące Bielan:

 • Karwacki, Zabawy na Bielanach, PWN 1978
 • Zieliński, Bielany. Przewodnik historyczno-sentymentalny, Warszawa-Bielany 2003
 • Zieliński, Przedwojenne Bielany, Najpiękniejsze fotografie, Wydawnictwo RM 2010

Uczestnicy dostarczają prace konkursowe w terminie do 20.04.2018 roku, osobiście do sekretariatu Zespołu Szkół nr 49 przy ulicy Tołstoja 2.

20 kwietnia 2018 na stronie internetowej Zespołu Szkół im. Wojciecha Górskiego pojawi się informacja o zwycięzcach, nagrody zostaną wręczone podczas uroczystości Święta Szkoły dnia 23 kwietnia 2018 roku w siedzibie szkoły, laureatów poinformujemy telefonicznie oraz poprzez informację na stronie internetowej szkoły.

Komisję oceniającą powołuje Organizator.

Prace konkursowe będą oceniane według następujących kryteriów:

 • Sposób realizacji tematu.
 • Oryginalność prezentacji.
 • Dobór materiału zdjęciowego/ikonograficznego.
 • Zawartości merytorycznej komentarza, tzn. informacji zaczerpniętych z literatury oraz tych samodzielnie zgromadzonych.

Nagrody:

Na zwycięzców czekają nagrody rzeczowe, wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy uznania za uczestnictwo w konkursie.

 

Tekst zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach konkursowych – do pobrania:

 1. Zgoda (plik w formacie .DOC)
 2. Zgoda (plik w formacie .PDF)