Dlaczego MY

 1. Przyjazna i tolerancyjna atmosfera panująca w szkole.

  U nas szanuje się: indywidualność ucznia, jego przynależność do subkultury młodzieżowej, upodobania estetyczne.
  U nas nie zetkniecie się z przejawami agresji oraz nie padniecie ofiarą tak zwanej „fali”.
  Tolerancja nie przekracza jednak zdrowego rozsądku i idzie w parze ze stawianiem wymagań członkom społeczności szkolnej.

 2. Uczymy, jak się uczyć i planować.

  Dzięki współpracy z nauczycielami i programom dostosowanym do indywidualnych potrzeb, staniecie się uczniami dobrymi, z satysfakcjonującym wynikiem egzaminów maturalnych, z pomysłami na przyszłość.

 3. Swobodny rozwój intelektualny

  Naczelną zasadą kształcenia w szkole jest umożliwienie uczniom rozwoju w dowolnie wybranym kierunku. Proponowaliśmy rozbudowany system fakultetów z następujących przedmiotów (język polski, języki obce, historia, biologia geografia, matematyka, chemia, fizyka, historia sztuki, propedautyka filozofii i psychologii).
  Możecie wybrać coś dla siebie z bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych:
  koła językowe, teatralne, sportowe, filmowe, klub żeglarski.

 4. Kadra dająca gwarancję uzyskania optymalnych wyników w nauce

  Kadra Górskiego to nauczyciele mianowani, 7 egzaminatorów gimnazjalnych, 20 nauczycieli jest egzaminatorami maturalnymi, a więc świetnie przygotowani do przeprowadzenia egzaminów.

 5. Eksperymenty

  Nasza szkoła wyrosła na praktykach jakie są codziennością szkół Górskiego, stosowała sześciostopniową skalę ocen oraz indywidualny tok nauczania, zanim wprowadzono je ministerialnym zarządzeniem w całej Polsce.
  Na szkoły zimowe jeździliśmy jako jedni z pierwszych w kraju.

 6. Ponad 135-letnia tradycja.

  Obecny kształt szkoły to kompromis pomiędzy ponad 100-letnią tradycją wybitnych szkół Wojciecha Górskiego, dwudziestoletnim dorobkiem bielańskiego „eksperymentu” oraz wymaganiami, jakie stawia współczesny rynek potrzeb edukacyjnych.

 7. Górski „na nowo”.

  Z umocnioną wiarą w siebie, pełni entuzjazmu po skutecznej batalii o utrzymanie szkoły na mapie szkół warszawskich, przygotowujemy uczniów do wkraczania w III etap reformy edukacji!