Zamówienia Publiczne 2013


Komisja Przetargowa Zespołu Szkół nr 49 w dniu 10.12.2013 r. dokonała przeglądu ofert na dostawę i przesył/dystrybucję energii cieplnej do budynku Szkoły w 2014 roku.
Zwyciężyła oferta PGNiG TERMIKA SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Modlińskiej 15.


Postępowanie nr 1/2013/2014:

o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907) pn:

Dostawa i przesył/ dystrybucja energii cieplnej do budynku Zespołu Szkół nr 49
01-910 Warszawa ul. Tołstoja 2

Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych 29na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Termin składania ofert: 10.12.2013r. godzina 9.30

Termin otwarcia ofert: 10.12.2013r. godzina 10.00

Dokument do pobrania: SIWZ dostawa energii cieplnej 2014