Historia szkoły

LX Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Górskiego

LX Liceum powstało w 1982 roku. Od początku byliśmy liceum eksperymentalnym, a to oznacza, że wszystko to, co znajdziecie w ofertach innych szkół, u nas istnieje od 20 lat. Staramy się to pogodzić z ponad 130-letnią tradycją szkoły założonej w 1877 roku przez naszego patrona, Wojciecha Górskiego, zgodnie z dewizą szkoły: „W pracy, wiedzy i miłości bratniej przyszłość nasza”. LX Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Górskiego w Warszawie jest szkołą funkcjonującą zgodnie ze zreformowanym, wypracowanym podczas eksperymentu w latach 1982-1986, systemem kształcenia i wychowania.
stszk-311x300

Podstawową zasadą kształcenia w szkole jest umożliwienie uczniowi rozwoju w dowolnie wybranym przez niego kierunku. Oprócz fakultetów, zasadzie tej sprzyja bogata oferta uzupełniających zajęć pozalekcyjnych. Liceum ma ambicje zaspokoić każdą intelektualną potrzebę młodzieży.

W szkole panuje bardzo dobra atmosfera, o czym mogą świadczyć ostatnie wydarzenia, kiedy to próbowano zlikwidować „Sześćdziesiątkę”. Jednak dzięki wspólnej akcji wszystkich stanów: uczniów, rodziców i pracowników „Górski” został obroniony i od 1 września 2002 r. jest szkołą prowadzoną przez gminę Warszawa-Bielany.

 

Gimnazjum nr 74 im. Wojciecha Górskiego

Nasze Gimnazjum, powstało na bazie Szkoły Podstawowej nr 332, która otworzyła swoje podwoje 1 września 1988r.

Od roku 1999 do 2001 w budynku przy ul. Tołstoja mieściły się dwie szkoły: Szkoła Podstawowa nr 332 i nowo powstałe Gimnazjum nr 4.

W sierpniu 2001 szkoła podstawowa wygasła i pozostało tylko gimnazjum.023023

1 września 2003 nastąpiło połączenie Gimnazjum nr 4 z LX Liceum Ogólnokształcącym im. Wojciecha Górskiego i utworzono początkowo Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4.022022

Po uporządkowaniu numeracji szkół w Warszawie, 01 września 2004 otrzymaliśmy nazwę Zespół Szkół nr 49. Nasze gimnazjum otrzymało wówczas nr 74.

25 kwietnia 2008 roku odbyła się uroczystość nadania imienia Wojciecha Górskiego naszej szkole. Od tego dnia i my, gimnazjaliści, podobnie jak nasi starsi koledzy z liceum, z dumą możemy nazywać się GÓRALAMI.

Dwa lata później, podczas Dnia Patrona w 2010 roku, Gimnazjum zyskało sztandar, który od tamtej pory jest zawsze obecny na oficjalnych uroczystościach szkolnych.

AKT