Pracownicy administracji

Sekretariat szkoły:

Wanda Michalak – sekretarz ds. gimnazjum i szkoły podstawowej

Agnieszka Karczmarczyk – sekretarz ds. liceum

Małgorzata Szczyglewska – kierownik gospodarczy

Aneta Rybitwa – specjalista

Anna Cieślik – referent