Terapeuta pedagogiczny

Magdalena Żubicka – terapeuta pedagogiczny

Zajęcia prowadzone z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się i/lub z zaburzeniami rozwoju ruchowego, emocjonalnego, społecznego. Kształtowanie ich postaw, wiedzy, umiejętności manualnych oraz społecznych.

Praca pedagogiczna w obrębie zaburzeń, m.in.:

  • dysleksja – trudności w płynnym czytaniu, połączone często także z kłopotami w pisaniu;
  • hiperdysleksja – nieumiejętność czytania ze zrozumieniem mimo dobrego opanowania techniki czytania;
  • dysortografia – trudności z opanowaniem poprawnej pisowni (ortografii);
  • dysgrafia – problemy z kaligrafią, czyli tzw. brzydkie pismo, trudne do odczytania;
  • dyskalkulia – trudności z opanowaniem matematyki;
  • terapii ręki.

Gabinet terapeuty
pokój 37 znajduje się na parterze

poniedziałek: 8:00 – 13:30
wtorek: 11:40 – 15:25
środa: 12:45 – 16:15
czwartek: 9:50 – 13:30
piątek: 9:50 – 13:30

podczas dni otwartych i zebrań z rodzicami w godzinach 17:30 – 19:30.