Terapeuta pedagogiczny

Jakub Dymowski – terapeuta pedagogiczny

Zajęcia prowadzone z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się i/lub z zaburzeniami rozwoju ruchowego, emocjonalnego, społecznego. Kształtowanie ich postaw, wiedzy, umiejętności manualnych oraz społecznych.

Praca pedagogiczna w obrębie zaburzeń, m.in.:

  • dysleksja – trudności w płynnym czytaniu, połączone często także z kłopotami w pisaniu;
  • hiperdysleksja – nieumiejętność czytania ze zrozumieniem mimo dobrego opanowania techniki czytania;
  • dysortografia – trudności z opanowaniem poprawnej pisowni (ortografii);
  • dysgrafia – problemy z kaligrafią, czyli tzw. brzydkie pismo, trudne do odczytania;
  • dyskalkulia – trudności z opanowaniem matematyki;
  • terapii ręki.

Gabinet terapeuty
znajduje się na parterze piętrze  – pokój P i jest czynny:

poniedziałek: 13:00 – 16:00
wtorek: 13:00 – 16:00
środa: 13:00 – 16:00
czwartek: 13:00 – 16:00
piątek: 11:00 – 14:00