Samorząd uczniowski

Skład samorządu uczniowskiego Zespołu Szkół nr 49 w roku szkolnym 2016/2017:

  • Julia Rogozińska – Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół nr 49
  • Tadeusz Stanisławski – zastępca
  • Małgorzata Kierszka – zastępca
  • Konrad Michalski – zastępca

Opiekunem samorządu uczniowskiego jest Pani Anna Kot.

W skład samorządu szkolnego naszej szkoły wchodzą wybierani w powszechnych wyborach przewodniczący oraz jego zastępcy ponadto członkami samorządu są przedstawiciele każdej z klas licealnych.

Do głównych zadań samorządu należy obrona praw ucznia, organizowanie imprez oraz uroczystości. Członkowie samorządu reprezentują naszą szkołę poza jej murami. Dlatego też, co roku bierzemy udział w Konferencji nauczycieli i uczniów Warszawy, małych miast i wsi organizowanej przez liceum Batorego. W ramach tej konferencji przyjmujemy w naszej szkole gości z innych liceów całej Polski. Samorząd, co roku aktywnie włącza się w organizowanie dnia patrona LX LO – Wojciecha Górskiego. Ponadto bierzemy udział w różnego rodzaju akcjach charytatywnych organizując zbiórki bądź sprzedając cegiełki. Samorząd jest miejscem gdzie działają ludzie ambitni lubiący działać na rzecz szkoły i innych – każdy, kto pragnie by jego szkoła nie była tylko miejscem nauki może brać udział w działaniach samorządu.