Wyobraź sobie …

 

Imagine Wyobraź sobie
Imagine there’s no heaven.
It’s easy if you try.
No hell below us,
above us only sky.
Imagine all the people,
living for today…Imagine there’s no countries.
It isn’t hard to do.
Nothing to kill or die for
And no religion too.
Imagine all the people,
living life in peace.

 

You may say I’m a dreamer,
but I’m not the only one.
I hope some day you’ll join us,
and the world will live as one.

 

Imagine no possesions,
I wonder if you can.
No need for greed or hunger,
a brotherhood of man.

 

Imagine all the people,
sharing all the world…

 

You may say I’m a dreamer,
but I’m not the only one.
I hope some day you’ll join us,
and the world will live as one…

Wyobraź sobie, że nie ma raju,
To łatwe, jeśli spróbujesz,
Że nie ma piekła pod nami,
Nad nami tylko niebo.
Wyobraź sobie wszystkich ludzi
Żyjących z dnia na dzień.Wyobraź sobie, że nie ma państw,
To wcale nie jest trudne.
Nic, dla czego można by było zabić czy umrzeć,
I nie ma religii również.
Wyobraź sobie wszystkich ludzi
Wiodących życie w pokoju.

 

Możesz powiedzieć, że jestem marzycielem,
Ale nie jestem sam.
Mam nadzieję, że któregoś dnia przyłączysz się do nas,
A świat będzie tylko jeden.

 

Wyobraź sobie brak własności,
Zastanawiam się, czy potrafisz.
Brak potrzeby dla zachłanności i głodu
Braterstwo ludzi.

 

Wyobraź sobie wszystkich ludzi
Dzielących się światem.

 

Możesz powiedzieć, że jestem marzycielem,
Ale nie jestem sam.
Mam nadzieję, że któregoś dnia przyłączysz się do nas,
A świat będzie żył jako jeden.

unicef