Aktywny samorząd

Aktywny samorząd uczniowski jest w szkole ważnym elementem wychowania młodzieży. Udział w życiu publicznym to gwarant demokracji i budowania społeczeństwa obywatelskiego. Jest to duże wyzwanie i odpowiedzialność – przygotować młodego człowieka do życia we współczesnym świecie. Spoczywa ono również na szkole, nauczycielach i wychowawcach. Dyrektor szkoły akceptuje nasze akcje, wspiera nas i jeszcze dodatkowo mobilizuje, dziękuje i nagradza.

Gimnazjum nr 74 i LX Liceum Ogólnokształcące im. W. Górskiego to publiczne placówki oświatowe w Dzielnicy Bielany. Patronem szkoły jest osoba znana i szanowana, pedagog, nauczyciel, działacz oświatowy, prekursor nowych metod nauczania, a niezwykła osobowość Wojciech Górski.

Działalność samorządu uczniowskiego w naszej szkole to praca zespołowa nauczycieli i dużej części społeczności uczniowskiej. Kształtuje i utrwala odpowiedzialność za otoczenie, rozwija świadomy udział w życiu publicznym, zwiększa rolę samorządności uczniów, motywuje uczniów do twórczej pracy na rzecz społeczności lokalnej. Taka praca przynosi widoczne efekty.

Samorząd w naszej szkole inicjuje i organizuje wiele akcji, imprez szkolnych
i lokalnych, które wynikają z przygotowanego harmonogramu pracy samorządu. Wiele z nich jest już stałym elementem działalności. Inne wynikają z aktywności twórczej uczniów, potrzeb społeczności lokalnej, organizacji i instytucji współpracujących ze szkołą.

Samorząd uczniowski w naszym Zespole Szkół aktywnie włącza się w organizację akcji
wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych. Swoją działalność w tym zakresie rozpoczyna już 1 września od przywitania nowych pierwszoklasistów.

A. Organizacja akcji wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych

Nowy uczeń już 1 września staje się częścią społeczności naszej szkoły.

Spotyka się z ceremoniałem szkolnym: udział pocztu sztandarowego, odśpiewanie hymnu, powitanie nauczycieli i uczniów przez przewodniczącego samorządu uczniowskiego (wybranego w roku poprzedzającym z godnie z demokratycznymi regułami).

Samorząd uczniowski organizuje Dni Otwarte Szkoły. Celem tego dnia jest zaprezentowanie propozycji edukacyjnej naszego gimnazjum i LO, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć pozalekcyjnych. Pod kierunkiem opiekunów samorządu i zarządu SU uczniowie przygotowują inscenizacje opisujące codzienne życie naszej szkoły oraz sylwetki członków rady pedagogicznej. Uczniowie oprowadzają rodziców i przyszłych uczniów po salach przedmiotowych.

Kolejną inicjatywą samorządu są konkursy na świąteczne dekoracje sal lub symboli: szopki, karty świąteczne, pisanki, choinki przedmiotowe. Praca uczniów i zespołów klasowych jest nagradzana oceną z zachowania i np. biletami do kina, słodyczami.

Celem zmotywowania uczniów do dbania i troskę o sale lekcyjne oraz otoczenie szkoły, samorząd szkolny zaproponował różne konkursy i akcje.

Pomysłem, który zmienił naszą szkołę były: posadzenie 289 krzewów oraz wspólne malowanie płotu, wokół terenu szkoły (barwy żółto-zielono-niebiesko), w tych pracach brali udział różni uczniowie, ale tylko chętni. Malowaliśmy pod opieką naszych nauczycieli, najweselej było z nauczycielami języków obcych, bo malując uczyliśmy się nowych słówek związanych z różnymi czynnościami „malarskimi”. Może nie mamy jeszcze wprawy w malowaniu, ale efekty są wspaniałe. Płot „wita nas” z daleka…

B. Organizacja akcji

W naszej szkole odbywa się wiele imprez i uroczystości w czasie, których przedstawiciele samorządu uczniowskiego przygotowują część artystyczną, oprawę plastyczną, opiekują się gośćmi.
Miejscem spotkań samorządu uczniowskiego i opiekunów jest pokój 207.
Tradycją naszej szkoły jest udział pocztu sztandarowego i samorządu uczniowskiego w dzielnicowych obchodach uroczystości okolicznościowych, w mszach świętych poświęconych np. poległym powstańcom.

Angażując duże grono kreatywnej młodzieży, Samorząd Uczniowski realizuje wiele
pomysłowych akcji i imprez. Wyróżniają się one ciekawą formułą. Wśród tych inicjatyw i pomysłów należy wymienić stałe punkty realizowane corocznie. Są to:

Andrzejki – w tym dniu jest podsumowanie konkursu szkolnego na plakat dotyczący wylosowanego „sławnego Andrzeja”, organizowany jest wieczór wróżb i dyskoteka.

Mikołajki – „jesteśmy Mikołajami dla innych”, samorząd przeprowadza loterię fantową,
której dochód przeznaczony jest na paczki dla dzieci z Domu Dziecka. Samorząd
rozwiesza dekoracje świąteczne, dekoruje choinki i ogłasza konkurs świąteczny corocznie
pod innym hasłem np. ekologiczny łańcuch, przedmiotowa choinka, szopka, sala w świątecznej szacie.

1 czerwca – Dzień Dziecka i Dzień Sportu, dzień wolny od zajęć dydaktycznych, dzień zabaw, gier, wesołej rywalizacji, licznych słodkości fundowanych przez samorząd, dyrekcję i rodziców. Tego dnia opiekun Szkolnego Klubu Sportowego „Victoria” podsumowuje całoroczną sportową rywalizację klas w kilku dyscyplinach. Puchary i nagrody są uhonorowaniem zwycięzców.

C. Promocja wolontariatu szkoły

Walentynki – tego dnia samorząd uczniowski organizuje Pocztę Walentynkową, kiermasze.

Rozstrzyga konkurs plastyczny na najładniejszą walentynkę, literacki na „fraszkę”

8 marca – dzień Kobiet, samorząd częstuje nauczycieli i koleżanki upieczonym przez uczniów ciastem. Samorządy klas przygotowują niespodzianki dla swoich koleżanek. ….

Środki finansowe pozyskują uczniowie organizując kiermasze ciast. Każda klasa ma okazję pokazać własnoręczne wypieki i w takim „współzawodnictwie” zdobywać fundusze.

Samorząd uczniowski podejmował i podejmuje akcje na rzecz innych, Szkolny KLUB OŚMIU
Uczniowie pracując w klubie biorą udział w kwestach, organizują loterie fantowe, sprzedają świąteczne świece „Caritas”. Kontynuują akcję „Cała Polska czyta dzieciom”.

W trakcie roku szkolnego czytają bajki w przedszkolu nr 409.

To tylko niektóre informacje o naszych działaniach – chcesz poznać szczegóły czytaj w innych zakładkach.

Kinga Siekiera – przewodnicząca SU (2014/2015)