Rada Rodziców

Rada Rodziców

przy Zespole Szkół nr 49

w roku szkolnym 2018/2019:

Prezydium:

Mieczysław Kamiński – przewodniczący

Wanda Wysokińska-Podkalicka – wiceprzewodniczący

Izabela Leple – sekretarz

Jarosław Jaworski – skarbnik

Monika Strzelak – członek

Komisja rewizyjna:

Beata Bień

Małgorzata Juszczyk

Dorota Kala