Rada Rodziców

Rada Rodziców

przy Zespole Szkół nr 49

w roku szkolnym 2017/2018:

Prezydium:

Mieczysław Kamiński (3bg) – przewodniczący

Jarosław Jaworski (2bg) – wiceprzewodniczący

Małgorzata Majewska (7d) – sekretarz

Lidia Kisielnicka (3LB) – członek

Wanda Wysokińska (0b) – członek

Komisja rewizyjna:

Sylwia Szulc

Anna Turemka

Kinga Dmowska