Rada Rodziców

Rada Rodziców

przy Zespole Szkół nr 49

w roku szkolnym 2016/2017:

Prezydium:

przewodniczący: Mieczysław Kamiński

zastępca przewodniczącego: Małgorzata Juszczyk

zastępca przewodniczącego: Jarosław Jaworski 

sekretarz: Monika Kamińska