Klasy IV/VII

Wniosek w sprawie przyjęcia ucznia do klasy IV/VII Szkoły Podstawowej od 1 września 2017 r.

Dokument do pobrania:

Wypełniony wniosek należy złożyć w terminie do 10 marca 2017 roku w sekretariacie Zespołu Szkół nr 49.