Oferta

Szkoła Podstawowa
ul. Lwa Tołstoja 2 w Zespole Szkół nr 49

Nasza prezentacja

W naszej szkole:

 • zapewniamy bardzo dobre warunki nauki i oferujemy bogaty program zajęć pozalekcyjnych, rozwijających pasje i zainteresowania młodych ludzi,
 • dbamy o przyjazną i życzliwą atmosferę, sprzyjającą wszechstronnemu rozwojowi ucznia,
 • uczymy pracy w grupie, opracowując ciekawe projekty i zadania,
 • motywujemy do działania i twórczej pracy, wykorzystując nowoczesne technologie w europejskiej współpracy szkół,
 • wykwalifikowana i przyjazna kadra zapewnia wysoki poziom nauczania i wychowania.

Drogi Uczniu i Rodzicu:

 • łączymy naukę z zabawą,
 • radością odkrywania,
 • indywidualizujemy pracę uwzględniając możliwości i chęci,
 • pragniemy, aby każdy nasz uczeń odnosił sukcesy,
 • znajdował przyjaciół,
 • dobrze się z nami czuł,
 • nie odczuwał strachu.Samorząd Uczniowski organizuje imprezy szkolne: Dzień Wiosny, dyskoteki, Walentynki, Andrzejki, WOŚP, Góra Grosza, kiermasze, kawiarenki.
  Uczniowie wspierają Warszawskie Hospicjum Dziecięce i Dom Małego Dziecka.
  Prowadzimy warsztaty komunikacyjne „Bezpieczna droga do szkoły”.Sale lekcyjne wyposażone są w tablice multimedialne, projektory, komputery z dostępem do Internetu i WiFi.Zajęcia świetlicowe – opiekuńcze, rozwijają różnorodne zainteresowania. Wiele zadań realizowanych w formie projektów, innowacji pedagogicznych.
  W szkole pracują specjaliści: pedagog, psycholog, logopeda, terapeuta pedagogiczny oraz doradca zawodowy. Nasi nauczyciele mają doświadczenie w nauczaniu dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
  Szkoła jest placówką z innowacją artystyczną muzyczno-taneczną.Baza szkoły:
 • dobrze wyposażone pracownie: polonistyczne, matematyczne, historyczne, biologiczna, informatyczne, geograficzna, chemiczna, fizyczna, artystyczna,
 • Centrum Informacyjno – Multimedialne z nowoczesną i przytulną biblioteką czytelnią,
 • sala kinowo-teatralna,
 • kompleks zamkniętych boisk sportowych:
 • hala sportowa
 • sala gimnastyczna wyłożona matą do judo,
 • dobrze wyposażona siłownia,
 • sala lustrzana do tańca i fitnessu,
 • ścianka wspinaczkowa,
 • duża ilość sportowego sprzętu specjalistycznego,
 • kompleks otwartych boisk sportowych ze sztucznym oświetleniem:
 • boisko do piłki nożnej,
 • boisko do piłki ręcznej,
 • boisko do siatkówki,
 • 2 boiska do koszykówki,
 • bieżnia i skocznia do zajęć lekkoatletycznych,
 • 2 korty tenisowe,
 • street workout,
 • plac zabaw: atrakcyjny, kolorowy, funkcjonalny z bezpieczną sztuczną nawierzchnią
 • sale specjalistyczne:
  – terapii pedagogiczno-psychologicznej,
  – gabinet medyczny,
  · stołówka i sklepik szkolny,
  · nowoczesne sale lekcyjne i świetlicowe dla uczniów klas I-III

 

 • Przyjęcie uczniów w roku szkolnym 2019/2020
  * do klasy I sportowej ogólnorozwojowej ukierunkowanejprzeprowadzona zostanie rekrutacja elektroniczna,
  * planowana rekrutacja do klasy IV sportowej o profilu piłka nożna, piłka siatkowa, judo z drugim językiem niemieckim lub hiszpańskim.
  I klasa sportowa ogólnorozwojowa ukierunkowana
  ∙ Klasa przeznaczona dla najzdolniejszych ruchowo uczniów nie uprawiających sportu kwalifikowanego,
  ∙ Program wychowania fizycznego o charakterze ogólnym,
  ∙ Ilość godzin WF – 10 (zajęcia ogólnorozwojowe, piłka nożna, siatkówka, judo gimnastyka, tenis stołowy).
  ∙ Nabór na podstawie wcześniejszej rekrutacji (testy sprawnościowe).
  ∙ Odpowiednio dobrana kadra nauczycieli, gwarantująca dobry poziom oraz indywidualizację nauczania.
  ∙ Ścisły kontakt z rodzicami.Głównym celem istnienia klasy sportowej ogólnorozwojowej ukierunkowanej jest przygotowanie ogólnorozwojowe uzdolnionych ruchowo dzieci do określonej specjalizacji sportowej oraz przygotowanie uczniów do świadomego uczestnictwa w kulturze fizycznej i rekreacji, oraz pomoc w wyborze odpowiedniej dyscypliny sportowej.Bieżące informacje z życia szkoły znajdują się na naszej stronie internetowej www.gorski.edu.pl oraz w serwisie FACEBOOK!Dzięki stałej współpracy ze Strażą Miejską i Patrolem Szkolnym, jesteśmy szkołą bezpieczną (wolną od nałogów, przemocy) i stawiającą na pierwszym planie dziecko, jego rozwój
  i potrzeby.
  W ramach doradztwa zawodowego organizujemy np. warsztaty wspierające uczniów
  w wyborze dalszej drogi kształcenia, promocję kierunków kształcenia zawodowego.

Nasza Szkoła szczyci się certyfikatami:
SZKOŁY WOLNEJ OD DOPALACZY, „WARS I SAWA”, certyfikat Prezydenta m.st. Warszawy, realizujemy projekty Khan Academy matematyka online, międzynarodowy: – Erasmus+„Modelowi Nauczyciele Przyszłości”- wymiana uczniów i nauczycieli naszej szkoły z uczniami i nauczycielami z Hiszpanii, Włoch, Rumunii, Portugalii i Grecji.

Regulamin naboru do klas sportowych w roku szkolnym 2019/2020 w Szkole Podstawowej nr 370 w Warszawie, ul. Tołstoja 2 opracowano na podstawie dokumentów:
• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59
z późn. zm.)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów mistrzostwa sportowego (Dz. U.
z 2017 r., poz. 671)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół
i placówek (Dz. U. z 2017 r., poz. 610).

 

Jeśli chcesz dołączyć do nas, 
bez wahania zrób to teraz.
W naszej szkole atmosfera
naukę i zabawę wspiera.
PRZYCHODŹ DO NAS NA TOŁSTOJA!

Regulamin naboru do klas sportowych

Program szkolenia dla klas sportowych

Deklaracja rodzica i kandydata – klasy sportowe SP

Testy sprawności klasy sportowych 2019