31 Sty

Bliżej rynku pracy – Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF

W styczniu zakończono realizację warsztatów w ramach projektu „Bliżej rynku pracy – Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF”. Od początku projektu w Szkole Podstawowej Nr 370 w Warszawie został utworzony punkt PIK2. Punkt znajduje się w gabinecie pedagoga szkolnego i doradcy zawodowego p. Urszuli Klimkowicz w s.215. P. Klimkowicz była również koordynatorem projektu. Do projektu zrekrutowało się 27 dzieci. Dla nich przeprowadzone były warsztaty. Pozostali uczniowie również byli zaangażowani w inne formy doradztwa zawodowego. Dla wszystkich uczniów Zespołu Szkół organizowane były wycieczki, warsztaty w ramach „Mądrze zaplanuj przyszłość”, warsztaty w innych szkołach i instytucjach, zajęcia tematyczne, spotkania indywidualne, targi pracy itp. w zależności od potrzeb konkretnej grupy wiekowej. Podjęto następujące działania:
• Warsztaty z architektury krajobrazu w CKZiU
• Warsztaty „Język angielski zawodowy w technologiach budowlanych, architektonicznych, energii odnawialnych” w CKZiU
• Warsztaty z orientacji zawodowej w ZS nr 35 na temat preorientacji edukacyjno-zawodowej.
• Zajęcia warsztatowe dla klas gimnazjum i liceum
• Doskonalenie zawodowe dla Doradcy i nauczycieli w ramach Projektu ZIT WOF.
• Warsztaty „Autoprezentacja”, „Zarządzanie sobą w czasie”, „Efektywna nauka-mnemotechniki” – Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
• Prezentacja kierunków kształcenia CKZiU
• Lekcja pokazowa Florystyka CKZiU
• „Ważny wybór” – zajęcia warsztatowe SWPS
• Spotkanie dla rodziców z Mobilnym Doradcą Zawodowym – Zajęcia psychoedukacyjne służące wspomaganiu rodziców w procesie podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych przez ich dzieci.
• Organizacja konkursu dla klas 7 na stworzenie LAPBOOKA „Zawodowcy”
• Organizacja konkursu „Nietypowy plan lekcji” dla klas 8 SP, 3 Gim., i I LO
• Indywidualne konsultacje
• Zajęcia warsztatowe z Mapą Karier

28 Wrz

Konferencja Maróz

26-28 września odbyła się konferencja dla koordynatorów doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy w Marózie.
Podczas konferencji opracowywano warsztat pracy doradców, zaprezentowano narzędzia diagnostyczne i metody pracy. Omawiano przepisy prawa oświatowego w tym nowe rozporządzenie w sprawie doradztwa zawodowego. 28

19 Wrz

Konferencja Bliżej Rynku Pracy

19 września w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń odbyło się spotkanie inaugurujące działania w projekcje „Bliżej Rynku Pracy” w roku szkolnym 2018/2019. Omówiono wskaźniki i zrealizowane zadania, zasady pracy koordynatorów, zapoznano z nowym rozporządzeniem w sprawie doradztwa.

13 Cze

Bliżej Rynku Pracy – spotkanie koordynatorów

Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCIES) w ramach Projektu Bliżej Rynku Pracy (BRP) zorganizowało spotkanie dla koordynatorów PIK 1 i PIK 2 z Projektu BRP dzielnic Bielany i Żoliborz.
Spotkanie odbyło się 13 czerwca 2018 roku w PPP nr 10. Omówiono prace w poszczególnych PIK i podzielono się pomysłami na zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego.

22 Lut

Warsztaty architektury krajobrazu

Klasa 2c gimnazjum uczestniczyła w warsztatach architektury krajobrazu organizowanych przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego na Kole.

Tego typu spotkania mają za zadanie przybliżenie uczniom naszej szkoły wiedzy na temat niektórych zawodów, co może pomóc im w wyborze szkoły po ukończeniu gimnazjum.

04 Gru

Bliżej rynku pracy

W związku z realizacją projektu „Bliżej rynku pracy – Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF” 29 listopada odbyło się szkolenie dla Rady Pedagogicznej. Podczas rady nauczycielom zostały przekazane ważne informacje o projekcie. Szczególną uwagę zwrócono na uwarunkowania prawne realizacji obowiązku prowadzenia przez nauczycieli doradztwa edukacyjno-zawodowego, wspomaganie uczniów i ich rodziców w przygotowaniu i podejmowaniu odpowiedzialnych decyzji edukacyjno-zawodowych oraz wprowadzanie elementów orientacji edukacyjnej i zawodowej do programów lekcji przedmiotowych. Dla uczniów i rodziców zostanie wkrótce uruchomiona platforma internetowa, mająca na celu rozwój współpracy ze środowiskiem społeczno-gospodarczym oraz aktywne uczestnictwo w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej.

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast