25 Kwi

Doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela

W ramach kolejnej części realizacji projektu „Górski zmienia się i rozwija” zostałam oddelegowana na szkolenie zorganizowane  przez firmę edukacyjną Eunos w Finlandii.
Pięć dni intensywnych zajęć zaowocowało poznaniem fińskiego systemu oświaty, dzięki któremu uczniowie uzyskują najwyższe noty według wskaźników PISA.
W międzynarodowej grupie nauczycieli nawiązałam kontakty z dyrektorami i pracownikami szkół w Grecji, Holandii, Szkocji, Rumunii, Hiszpanii, które z pewnością zaowocują współpracą między szkołami. Oprócz wyniesionych umiejętności i informacji miałam możliwość zachęcania do poznawania Polski, promowałam nasz kraj, a szczególnie mocno akcentowałam sukcesy szkoły.
Małgorzata Narębska-Bal
14 Mar

Lekcja historii

12 marca 2018 r. uczniowie 1LA zwiedzali Cele Bezpieki. Jedno z najnowszych miejsc udostępnionych do zwiedzania, a równocześnie miejsce związane z najbardziej mroczną historią czasu PRL-u.

Każdy, kto chce zrozumieć czasy komunizmu powinien tu przybyć, zobaczyć to miejsce i posłuchać Pana Andrzeja Komudę z Muzeum Powstania Warszawskiego. Młodzież była poruszona, w zupełnej ciszy, kryjąc łzy, słuchali historii.

Placówka mieści się w podziemiach obecnego Ministerstwa Sprawiedliwości, tj w kamienicy Bogdanowicza z 1930, która podczas II wojny znajdowała się na terenie dzielnicy niemieckiej, zajmowała ją policja kryminalna, a w 1944r. estońskie oddziały SS przeznaczone do tłumienia powstania.

Od 1945 r. do 1954 r. działało tu komunistyczne Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego. W piwnicach były cele więzienia śledczego. Choć nie wykonywano tu egzekucji (więźniów przewożono na Rakowiecką) niewinni ludzie ginęli tu w wyniku strasznych tortur, m. in. Jan Rodowicz „Anoda”.

Cele są oryginalne, pomalowano tylko ściany, oryginalne są drzwi do cel i wyryte przez więźniów na ścianach rysunki i napisy.

15 Lut

Dzień otwarty w naszej szkole

W dniach 7-8.02.2018 r. w naszej szkole odbyły się Dni Otwarte dla klas 3 i 6. Gościliśmy dzieci  ze Szkoły Podstawowej nr 209 w Warszawie.
Uczniowie mogli zobaczyć całą naszą szkołę łącznie z salą kinową i małą salką taneczną.(tutaj daj zdjęcia tematyczne). Na sali gimnastycznej kandydaci  mieli okazję wielokrotnego trawersowania na ściance wspinaczkowej, gry w piłkę siatkową i nożną.
Na matematyce każdy uczeń pracował na  szkolnym tablecie pod opieką Pani Krystyny Rosińskiej. Dzieci zapoznały się z projektem Khan Academii, który może być alternatywą  dla standardowych zajęć z tego przedmiotu. Zainteresowanie było ogromne!
Pod opieką Pani Bogusławy Pilaszek młodsi kandydaci mogli wykazać się swoimi zdolnościami plastycznymi malując śliczne buźki na nadmuchanych przez siebie balonach. Starsi uczniowie dostali na pamiątkę pobytu w naszej placówce kolorowe ołówki z logo naszej szkoły.
Mamy nadzieję, że w nowym roku szkolnym spotkamy się  z większością dzieci, które odwiedziły naszą szkołę.
Serdecznie zapraszamy!
 
18 Gru

W Muzeum warszawskiej Pragi

Dzisiejszą lekcję historii z klasą 2Lc przeprowadziłem w Muzeum Warszawskiej Pragi, zlokalizowanym w jednym z najstarszych zachowanych obiektów mieszkalnych na terenie prawobrzeżnej Warszawy, w bezpośrednim sąsiedztwie Bazaru Różyckiego (najstarszego działającego targowiska Warszawy). Praga to niezwykle ciekawa dzielnica. Zniszczenia wojenne dotknęły ją tylko w 25%. Wspaniała, wielka makieta przedstawia dawną zabudowę Pragi. W jednej z sal – niegdyś prywatnej modlitewni, mogliśmy podziwiać zachowany w części autentyczny wystrój – polichromie z 1934r.

Z Bielan na Pragę dojechaliśmy świątecznym metrem.

Tomasz Markowski

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast