04 Gru

Bliżej rynku pracy

W związku z realizacją projektu „Bliżej rynku pracy – Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF” 29 listopada odbyło się szkolenie dla Rady Pedagogicznej. Podczas rady nauczycielom zostały przekazane ważne informacje o projekcie. Szczególną uwagę zwrócono na uwarunkowania prawne realizacji obowiązku prowadzenia przez nauczycieli doradztwa edukacyjno-zawodowego, wspomaganie uczniów i ich rodziców w przygotowaniu i podejmowaniu odpowiedzialnych decyzji edukacyjno-zawodowych oraz wprowadzanie elementów orientacji edukacyjnej i zawodowej do programów lekcji przedmiotowych. Dla uczniów i rodziców zostanie wkrótce uruchomiona platforma internetowa, mająca na celu rozwój współpracy ze środowiskiem społeczno-gospodarczym oraz aktywne uczestnictwo w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej.

11 Gru

Doradztwo zawodowe

W ramach funkcjonującego programu doradztwa zawodowego, klasy trzecie naszego gimnazjum wybrały sie do Centrum Kształcenia Praktycznego.

Młodzież mogła zobaczyć tutaj największe warsztaty szkoleniowe branży mechanicznej, budowlanej, stolarskiej i gastronomicznej w województwie mazowieckim.

Placówka ta ma za zadanie przygotować młodzież do zadań praktycznych zleconych przez inne jednostki organizacyjne.

Nasi uczniowie aktywnie uczestniczyli w dniu otwartym CKP.

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast