13 Lis

Pamięci Patrona

3 listopada 2017r. reprezentacja uczniów naszej szkoły pod opieką Pana Rafała Jagodzińskiego odwiedziła Wojskowy Cmentarz na Powązkach. Jak co roku Samorząd Uczniowski zorganizował zbiórkę zniczy w klasach. W tym roku najwięcej udało się zebrać klasie 2cg. Czas zaduszny to odpowiedni moment na wspomnienie tych, którzy odeszli, czas na rozmowę dotyczącą szacunku dla zmarłych i o odpowiednim zachowaniu się w takim miejscu, jak cmentarz. Podczas pobytu na cmentarzu uczniowie zapalili znicze na grobie Wojciecha Górskiego, patrona naszej szkoły. Pobyt na cmentarzu był dla wszystkich chwilą refleksji i zadumy oraz pielęgnowaniem wieloletniej tradycji.

07 Maj

Pamięci Wojciecha Górskiego

W Bazylice Archidiecezjalnej na Starym Mieście w dniu 23 kwietnia br., odprawiana była msza w intencji św. Wojciecha, patrona Polski oraz za szkoły imienia Wojciecha Górskiego, gdzie Sztandary CX Liceum Ogólnokształcącego oraz 74 Gimnazjum w Warszawie reprezentowały Zespół Szkół nr 49 pod patronatem właśnie Wojciecha Górskiego. Na mszy obecni byli również nauczyciele tej placówki.

1429808971578

23 Kwi

Dzień patrona

Dzień 23 kwietnia, imieniny Wojciecha, to również Dzień naszego Patrona, Wojciecha Górskiego. W tym dniu  świętujemy wspólnie: zaproszeni goście,  nauczyciele,  uczniowie. Tegoroczna uroczystość była szczególną, ponieważ rozpoczęła cykl imprez związanych z trzydziestoleciem LX LO im. Wojciecha Górskiego.

Dzisiejsze świętowanie rozpoczęliśmy „strawą dla duszy i rozumu”, a mianowicie panelem dyskusyjnym i wykładem z psychologii. Zaraz po tym mogliśmy zaspokoić głód w kawiarence prowadzonej przez panią Emilię Grudzińską oferującej specjały przygotowane przez nauczycieli oraz sprawdzić czy dopisuje nam szczęście w loterii fantowej zorganizowanej przez klasę pani Małgorzaty Krekory.

O godzinie 11:00 rozpoczęła się część oficjalna. Wprowadzono sztandary szkół, odśpiewaliśmy hymn Polski, nasz chór wykonał hymn szkoły. Uczennice klas trzecich LO przypomniały nam historię Szkół Górskiego i LX LO. Głos zabierali w kolejności dyrektor Bogdan Mackiel, burmistrz Rafał Miastowski oraz Jolanta Lipszyc, dyrektor LX LO w latach 1984-89. Zaproszenie przyjęło wielu znamienitych gości, wśród nich naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania pani Zofia Gajewicz, dyrektor ZS nr 110 pani Grażyna Skrzypek-Bakota, dyrektor LX LO w latach 1989-95 pan Tomasz Sobiepan, ekspert OKE w Warszawie, niegdyś nauczycielka języka polskiego w LX LO a prywatnie żona dyrektora Mackiela pani Danuta Król, wychowańcy Szkół Górskiego pan Tadeusz Nassalski, reżyser i dziennikarz oraz pan Zbigniew Ciupiński. Uroczystość prowadziła wicedyrektor ZS nr 49 pani Jolanta Szymczyk.

Po części oficjalnej nastąpiła część rozrywkowa. Uczennice gimnazjum zaprezentowały układy taneczne w rytmie rock’n’rolla przygotowane przez panią Iwonę Kołodziejak oraz Elżbieta Grądziel (klasa IIIc) zatańczyła taniec hinduski, który był częścią wyróżnionego projektu edukacyjnego. Uczniowie gimnazjum i liceum  uhonorowali swoich nauczycieli statuetkami Wojtków i Wojciechów. W gimnazjum niekwestionowanym zwycięzcą Wojtków 2012 został nauczyciel historii i WOSu pan Piotr Jasik (zdobył statuetki we wszystkich kategoriach) natomiast w liceum statuetki odbierali pani Barbara Rybak, pani Hanna Bliźniak, pan Zbigniew Jakubczyk, który zdobył również Super Wojciecha 2012. Projekt i wykonanie stylowych posążków zawdzięczamy pani Barbarze Rybak i pani Bogusławie Pilaszek. Nie tylko nauczyciele odbierali trofea. Podczas uroczystość rozstrzygnięto wiele konkursów i wręczono nagrody zwycięzcom. Kinga Pawłowska (Ic), Wioletta Kołodziejek (IIa) oraz Iwona Godzieńska (IIa) zostały wyróżnione  w konkursie na najlepsze zdjęcie szkoły, Damian Wiśniewski (IIIc) zwyciężył w konkursie na  logo gimnazjum, Filip Pasternak ( Ic) nakręcił najciekawszy film o szkole. Wszystkie klasy licealne przygotowały plakaty przedstawiające zainteresowania uczniów. Za najciekawszą uznano pracę klasy Ic, wyróżniono również klasę Ia. Uczniowie klas pierwszych i drugich rywalizowali ze sobą w konkursie wiedzy o Szkołach Górskiego i LX LO przygotowanym przez pana Romana Tusiewicza.

Atrakcjami dodatkowymi były inscenizacja „Skąpca” przygotowana przez uczniów gimnazjum pod czujnym okiem pani Anety Siwek i pani Aleksandry Bliźniak oraz mecz piłki nożnej nauczyciele kontra uczniowie.

Ogromne podziękowania należą się pani Barbarze Rybak i pani Bogusławie Pilaszek za zaprojektowanie i przygotowanie oprawy plastycznej Dnia Patrona, pani Jolancie Mackiewicz i panu Arkadiuszowi Momotowi za pomoc w obróbce plakatów i  prezentacji, pani Małgorzacie Narębskiej-Bal za sprawną koordynację przygotowań uroczystości.

17 Kwi

Historia Szkół Górskiego

Wojciech Górski był i jest chyba do dziś najmłodszym twórcą autorskiej szkoły w dziejach oświaty polskiej. Miał bowiem zaledwie 28 lat, gdy w 1877 roku założył swoją placówkę, a kierował nią nieprzerwanie do roku 1935.

Szkoła powstała w czasach zaborów, a jej założyciel przyjmował tych, którzy otrzymali, tzw. wilczy bilet, czyli za postawy patriotyczne zostali relegowani ze szkół rządowych. We wspomnianym 1877 roku Górski otworzył Czteroklasową Szkołę Realną z internatem
przy ul. Miodowej 3 w Warszawie. Liczebność placówki szybko wzrastała, dlatego już w 1878 przeniesiono ją do budynku przy ul. Daniłowiczowskiej 4. W roku 1883 przeniesiono szkołę do nowoczesnego budynku dydaktyczno-wychowawczego, zaprojektowanego przez Górskiego, mieszczącego się przy ul. Hortensji 2. Ten projekt został nagrodzony na wystawie w Petersburgu.

Wojciech Górski był reformatorem oświaty, jako pierwszy wprowadził system semestralny, czyli system promowania do następnej klasy co pół roku. Jako pierwszy wprowadził do swej szkoły obowiązkowe zajęcia z gimnastyki. Zainicjował również budowę basenu z podgrzewaną wodą. Umożliwił uczniom wybitnym fakultatywne zaliczanie materiału jednej klasy lub semestru, dzięki czemu „przeskakiwali” do następnego modułu edukacyjnego. Wprowadził metodę przewodnictwa kierowanego czyli wychowawca miał osobisty wpływ na rozwój ucznia.

Założyciel szkoły był człowiekiem niezwykle pracowitym i zdyscyplinowanym. W trosce o wszechstronny rozwój wychowanków umożliwił im założenie samorządu uczniowskiego. Na terenie szkoły działał chór, teatr i wydawana była gazetka. Górski ufundował we wsi Pamiątka, istniejącą do dziś szkołę pod Tarczynem. Z własnych funduszy pokrywał naukę stu osiemdziesięciorga uczniów. Najlepsi absolwenci szkoły w Pamiątce mogli nieodpłatnie kontynuować naukę w gimnazjum Górskiego w Warszawie. Założyciel szkoły stworzył eksperymentalną placówkę, w której uczyli się uczniowie od pierwszej klasy szkoły powszechnej do matury.

Podczas okupacji hitlerowskiej szkoła Górskiego prowadziła tajne komplety, wykształciła ponad dwustu absolwentów, uważa się, że żadna inna szkoła nie może szczycić się takimi wynikami. Ponadto nauczyciele, uczniowie i wychowankowie szkoły brali czynny udział w działaniach ruchu oporu i walkach na wszystkich frontach II wojny światowej. Wielu z nich zginęło podczas Powstania Warszawskiego. Niestety nowoczesny budynek szkoły został wysadzony przez hitlerowców.

Po wojnie ocalała kadra zaczęła uczyć w budynku przy ul. Nowogrodzkiej, róg Emilii Plater, potem placówkę przeniesiono do budynku przy Smolnej 30. Mimo, że szkołę w 1949 roku upaństwowiono, wielu absolwentów nadal nazywało siebie Góralami. Do dziś istnieje Towarzystwo Byłych Wychowańców Gimnazjum pod wezwaniem Św. Wojciecha. O braterstwie w gronie wychowańców Górskiego świadczy fakt, iż ostatnim dyrektorem szkoły, przed jej rozwiązaniem, był jej absolwent Stanisław Bogdanowicz.

Słynni absolwenci Szkół Górskiego to, m. in. Mieczysław Karłowicz, Stanisław Dubois, Wacław Berent, Wacław Gąsiorowski, Eryk Lipiński, Stanisław Lorentz, Stefan Wiechecki-Wiech, Karol Małcużyński, Szymon Kobyliński i Krzysztof Zanussi oraz Jan Maklakiewicz.

17 Kwi

Zarys dziejów LX LO im. Wojciecha Górskiego

Dr Danuta Nakoneczna wystąpiła w roku 1982 z inicjatywą utworzenia nowej szkoły. Działo się to w okresie burzliwym pod względem politycznym. Twórcom szkoły zależało na zmianach programowych dotyczących nauczania prawdy w zakresie przedmiotów humanistycznych oraz na stworzeniu placówki dbającej o wszechstronny rozwój ucznia. Całe przedsięwzięcie miało charakter eksperymentu pedagogicznego. Na dyrektora placówki powołano Edytę Bolikowską.

Nauczyciele od czerwca do sierpnia opracowywali autorskie programy nauczania. Ustalono, że uczeń po pierwszej klasie sam będzie wybierał przedmioty rozszerzone. Taki system fakultetów Ministerstwo Edukacji od przyszłego roku szkolnego uzna za obowiązujący we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych. Kolejnymi nowatorskimi pomysłami sześćdziesiątki były 60-minutowe jednostki lekcyjne oraz 6-stopniowa skala ocen. Placówka została otwarta 1 września 1982 roku w budynku przy ulicy Nocznickiego 7. Tradycją szkoły stały się wyjazdy narciarskie. Co roku liceum przybywały 4 klasy, szkoła rozrastała się.

W latach 1984/86 LX LO należało do grona szkół, które powołały do życia Towarzystwo Szkół Twórczych, jego opiekunem została Danuta Nakoneczna.

23 kwietnia 1988 roku nadano szkole imię Wojciecha Górskiego. Towarzystwo Wychowanków Szkół Górskiego ufundowało szkole sztandar. W LX LO panowała atmosfera swobody intelektualnej. Uczniowie mogli swobodnie wypowiadać się na tematy polityczne, uczestniczyli w mszach świętych w archikatedrze Św. Jana. W 1989 funkcję dyrektora z rąk Jolanty Lipszyc przejął Tomasz Sobiepan. Przełom lat 80/90 był trudny politycznie, co odbiło się na kondycji finansowej szkoły. Kuratorium nie zgadzało się na przeprowadzanie wcześniejszych egzaminów, co gwarantowało włączenie do grona szkolnego najzdolniejszych absolwentów szkół podstawowych. W roku 1995 dyrektorem szkoły został Bogdan Mackiel. W grudniu 2001 r. organ prowadzący postanowił rozwiązać LX LO. Uczniowie i nauczyciele mieli przejść do XXXIX LO im. Lotnictwa Polskiego. To przypominało historię powojenną, kiedy liceum „Górskiego” wcielono do późniejszego Zamoyskiego. Ponownie argumentem przemawiającym za likwidacją były wysokie koszty utrzymania szkoły. Z taką decyzją nie zgodzili się ani uczniowie, ani nauczyciele. W akcję ratowania placówki zaangażowali się również absolwenci. Szkoła została uratowana.

17. matura zobligowała maturzystów do wyboru pomiędzy starą a nową formułą egzaminu. 15 absolwentów Sześdziesiątki wybrało egzamin w nowej formule, a zdecydowało się nań zaledwie kilkaset osób w całej Polsce.

Od września 2002 organem prowadzącym dla naszej szkoły stała się Gmina Warszawa – Bielany, dzięki której udało się Sześćdziesiątkę obronić. Przeniesiono nas do budynku przy ulicy Tołstoja i razem z tutejszym gimnazjum utworzyliśmy Zespół Szkół. W roku szkolnym 2002/2003 hucznie obchodziliśmy 125-rocznicę założenia szkoły przez Wojciecha Górskiego oraz 20 rocznicę otwarcia LX LO. W uroczystościach wzięło udział wielu Górali i absolwentów Sześćdziesiątki. W roku 2008 gimnazjum przyjęło imię Wojciecha Górskiego i tworzymy Zespół Szkół nr 49, którego patronem jest Wojciech Górski. Pracy w naszej szkole przyświeca dewiza Wojciecha Górskiego:

W pracy, wiedzy i miłości bratniej przyszłość nasza.

 

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast