Harmonogram roku szkolnego

UWAGA! Terminy mogą ulec zmianie.

 

Kalendarium 2018/2019

3.09.2018rozpoczęcie roku szkolneg
17.12.2018termin wystawienia zagrożeń
24 - 31.12.2018zimowa przerwa świąteczna
04.01.2019termin powiadomienia o przewidywanych ocenach za I okres
18.01.2019termin wystawienia ocen śródrocznych
25.01.2019zakończenie I okresu
28.01.2019 - 10.02.2018ferie zimowe
03.2019pielgrzymka do Częstochowy
18.03.2019termin wystawienia zagrożeń w klasach 3 LO
05.04.2019termin powiadomienia o przewidywanych ocenach końcoworocznych w klasach 3 LO
10 - 12.04.2019egzaminy gimnazjalne
15.04.2019termin wystawienia ocen końcowych w kl. 3 LO
15 - 17.04.2019 egzamin ósmoklasisty
18 - 23.04.2019wiosenna przerwa świąteczna
26.04.2019zakończenie roku szkolnego w klasach 3 LO
06.05 do 23.05.2019egzamin maturalny
13.05.2019termin wystawienia zagrożeń
31.05.2019termin powiadomienia o przewidywanych ocenach końcoworocznych
14.06.2019termin wystawienia ocen końcoworocznych
18.06.2019zakończenie roku szkolnego dla klas 3 gimnazjum
21.06.2019zakończenie roku szkolnego
22.06 do 31.08.2019ferie letnie

 

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

02.11.2018dzien po Wszystkich świętych do odpracowania 27.10.2018
10.04 do 12.04.2019egzamin gimnazjalny
15.04 do 16.04.2019egzamin ósmoklasisty
02.05.2019dzień między dniami wolnymi
06.05 do 08.05.2019egzamin maturalny

 

 

Terminy spotkań z rodzicami

05.09.2018zebranie informacyjne
17.10.2018dzień otwarty
21.11.2018dzień otwarty
19.12.2018powiadomienie o zagrożeniach
23.01.2019zakończenie I okresu
20.03.2019powiadomienie o zagrożeniach w kl. III LO
15.05.2019powiadomienie o zagrożeniach

 

 

Terminy Rad Pedagogicznych

21.01.2019klasyfikacyjna LO i Szkoły Podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi
23.01.2019klasyfikacyjna LO i Szkoły Podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi
17.04.2019Klasyfikacyjna kl. 3 LO
24.04.2019Zatwierdzająca kl. 3 LO
17.06.2019klasyfikacyjna LO i Szkoły Podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi
19.06.2019klasyfikacyjna LO i Szkoły Podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi
30.08.2019plenarna
osobny grafikszkoleniowa