Spis podręczników 2016/2017

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA I PODRĘCZNIKÓW

opracowany dla

Gimnazjum nr 74 im. Wojciecha Górskiego

w Zespole Szkół nr 49

w Warszawie

obowiązujący od 01.09.2016 do 31.08.2017 na podstawie Ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 11 kwietnia 2007 o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 80 poz. 542)

Typ szkoły: GIMNAZJUM, etap edukacyjny: III

Nr programu w szkolnym zestawie Przedmiot Nazwa/Nr programu nauczania Klasa Podręczniki Nr dopuszczenia
Pozytywna opinia MEN
Autor Tytuł Wydawca
1/G/2016/2017 język polski Program nauczania
języka polskiego
w gimnazjum
1, 2 Praca zbiorowa Opisać świat Nowa Era 757/1/2015
2/G/2016/2017 język angielski Program nauczania
języka angielskiego
w gimnazjum
(kurs podst. i rozszerz.)
1, 2 Ben Wetz New English Plus 2, 3 Oxford 300/1/2010
3 J. Quintana
M. Wieruszewska
New Oxford Gimnazjum Expert Oxford 349/2011
3/G/2016/2017 język niemiecki Program nauczania
języka niemieckiego
w gimnazjum
1, 2, 3 E. Kościelniak-Walewska Meine Deutschtour Nowa Era 746/1/2015
4/G/2016/2017 język rosyjski Program nauczania
języka rosyjskiego
dla gimnazjum
 3 J. Chmielewska Progułka 3 Juka 83/1/2009
5/G/2016/2017 język hiszpański Program nauczania
języka hiszpańskiego
dla gimnazjum
1,2,3 P. Cardeira et al. Club Prisma Nowela Sp. z o. o. 224/2/2010
6/G/2016/2017 historia Program nauczania ogólnego historii
w gimnazjum
1, 2, 3 Pod red. Stanisława Roszaka Śladami przeszłości Nowa Era 60/1/2011
7/G/2016/2017 wiedza
o społeczeństwie
Program nauczania wiedzy o społeczeństwie
w gimnazjum
1,2,3 I. Janicka
A. Kucia
T. Maćkowski
Dziś i jutro Nowa Era 77/1/2009/2015
8/G/2016/2017 geografia Program nauczania geografii w gimnazjum 1, 2, 3 J. Kop
M. Kucharska,
M. Witek- Nowakowska
Świat bez tajemnic Wydawnictwa Szkolne PWN 144/1,2,3/2009
9/G/2016/2017 biologia Program nauczania biologii w gimnazjum 1, 2, 3 Zespół autorów Puls życia Nowa Era 58/2//2009
10/G/2016/2017 chemia Program nauczania chemii w gimnazjum 1, 2, 3 J.Kulawik, M. Litwin
T. Kulawik
Chemia Nowej Ery Nowa Era 49/1/2009/2014
11/G/2016/2017 fizyka Program nauczania fizyki w gimnazjum 1, 2, 3 B. Sagnowska Świat fizyki ZAMKOR 11/1/2009
12/G/2016/2017 matematyka Program nauczania matematyki 1, 2, 3 Pod red. M. Dobrowolskiej Matematyka z plusem GWO 168/1/2015/z1
13/G/2016/2017 informatyka Program nauczania informatyki
w gimnazjum
1 J. Pańczyk Informatyka Europejczyka Helion 566/2012
14/G/2016/2017 edukacja dla bezpieczeństwa Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa
dla gimnazjum
1, 2, 3 J. Słoma, G. Zając Żyję i działam bezpiecznie Nowa Era 17/2009
15/G/2016/2017 religia Program nauczania religii
w gimnazjum
1, 2, 3 Pod red. Ks. Tomasika Twoje słowo światłem na mojej drodze, Ty ścieżkę życia mi ukażesz, Wy jesteście światłem świata Wyd. Katechetyczne AZ-31-01/10-WA-1/12
16/G/2016/2017 zajęcia artystyczne Edukacja artystyczna
i kulturalna
1, 2 B. Marcinkowska Kraina sztuki PWN 154/2009
17/G/2016/2017 zajęcia techniczne Technika 2, 3 U. Białka Zajęcia techniczne Operon 199/2009
18/G/2016/2017 plastyka Program nauczania plastyki w gimnazjum 1 K. Czernicka Plastyka Operon 47/2009
19/G/2016/2017 muzyka Program nauczania muzyki w gimnazjum 1 M. Rykowska,
Z. Szałko
Muzyka Operon 166/2009
20/G/2016/2017 wychowanie fizyczne Sport, zdrowie, rekreacja 1,2,3 Zmodyfikowany
na potrzeby szkoły program U. Kielak
Program zmodyfikowany zgodnie
z podstawa programową