Spis podręczników 2017/2018

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA I PODRĘCZNIKÓW

opracowany dla Zespołu Szkół nr 49

obowiązujący od 01.09.2017 do 31.08.2018

Typ szkoły: Szkoła Podstawowa (oddziały gimnazjalne)

Nr programu w szkolnym zestawie

Przedmiot

Nazwa/Nr programu nauczania Klasa Podręczniki Nr dopuszczenia
Pozytywna opinia MEN
Autor Tytuł

Wydawca

1/G/2017/2018 język polski Program nauczania
j. polskiego
w gimnazjum
2,3 Praca zbiorowa Opisać świat Nowa Era 757/1/2015
2/G/2017/2018 język angielski. Program nauczania
j. angielskiego
w gimnazjum
2 Ben Wetz New English Plus 3 podręcznik+ ćwiczenia Oxford 732/3/2015
3 Ben Wetz New English Plus 4 podręcznik + ćwiczenia Oxford 732/4/2016
3/G/2017/2018 język niemiecki Program nauczania
j. niemieckiego
w gimnazjum
 2, 3 E. Kościelniak-Walewska Meine Deutschtour podręcznik + ćwiczenia Nowa Era 746/1,2/2015
4/G/2017/2018 język hiszpański Program nauczania
j. hiszpańskiego
dla gimnazjum
2,3 Praca zbiorowa Gente Joven 2 Lektor Klett 693/2/2015
5/G/2017/2018 historia Program nauczania ogólnego historii
w gimnazjum
2,3 Pod red. Stanisława Roszaka Śladami przeszłości Nowa Era 60/1/2011/z1
6/G/2017/2018 wiedza
o społeczeństwie
Program nauczania wiedzy o społeczeństwie
w gimnazjum
2,3 I. Janicka
A. Kucia
T. Maćkowski
Dziś i jutro cz. 2 Nowa Era 77/1/2009/2015
7/G/2017/2018 geografia Program nauczania geografii w gimnazjum 2,3 J. Kop
M. Kucharska,
M. Witek- Nowakowska
Świat bez tajemnic Wydawnictwa Szkolne PWN 144/2,3/2009
8/G/2017/2018 biologia Program nauczania biologii w gimnazjum 2,3 M. Jefimow, B. Sagin, A. Boczanowski Puls życia Nowa Era 58/2//2009/2015, 58/3/2010/2016
9/G/2017/2018 chemia Program nauczania chemii w gimnazjum 2,3 J.Kulawik, M. Litwin
T. Kulawik
Chemia Nowej Ery Nowa Era 49/2/2009/2015
10/G/2017/2018 fizyka Program nauczania fizyki w gimnazjum 2,3 B. Sagnowska Świat fizyki ZAMKOR 11/1/2009
11/G/2017/2018 matematyka Program nauczania matematyki 2,3 Pod red. M. Dobrowolskiej Matematyka z plusem GWO 168/2/2015/z1
12/G/2017/2018 informatyka Program nauczania informatyki
w gimnazjum
2 J. Pańczyk Informatyka Europejczyka Helion 566/2012
13/G/2017/2018 edukacja dla bezpieczeństwa Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa
dla gimnazjum
2,3 J. Słoma, G. Zając Żyję i działam bezpiecznie Nowa Era 17/2009/2015
14/G/2017/2018 religia Program nauczania religii
w gimnazjum
2 Pod red. Ks. Tomasika Ty ścieżkę życia mi ukażesz Wyd. Katechetyczne AZ-31-01/10-WA-1/12
15/G/2017/2018 religia Program nauczania religii
w gimnazjum
3 Pod red. Ks. Tomasika Wy jesteście światłem świata Wyd. Katechetyczne AZ-31-01/10-WA-1/12
16/G/2017/2018 zajęcia artystyczne Edukacja artystyczna
i kulturalna
2 B. Marcinkowska Kraina sztuki PWN 154/2009
17/G/2017/2018 zajęcia techniczne Zajęcia techniczne 2, 3 U. Białko Zajęcia techniczne Operon 199/2009
18/G/2017/2018 wychowanie fizyczne Sport, zdrowie, rekreacja 2,3