Strony, które warto odwiedzić

TYTUŁ STRONY
ADRES STRONY
darmowe lektury do czytania lub słuchania  Lektury.gov.pl
Strona Zespołu Szkół nr 49  gorski.edu.pl
Strona Zespołu Szkół im. Wojciecha Górskiego w Pamiątce  www.pamiatka.edu.pl
Dziennik elektroniczny  synergia.librus.pl
Strona na której można sprawdzić klasyfikację gier komputerowych  www.pegi.info
Punkt kontaktowy do zgłaszania nielegalnych treści w Internecie  www.dyżurnet.pl
Strona o rozwijaniu kompetencji cyfrowych  www.akademia.nask.pl
Projekt edukacyjny dotyczący zagadnień związanych z bezpiecznym i świadomym korzystaniem z nowych technologii  www.edukator.pl
Program promujący bezpieczne korzystanie z nowych technologii i Internetu wśród dzieci i młodzieży  www.saferinternet.pl
Plik i Folder to bohaterowie projektu, które wprowadzają dzieci w wirtualny świat  www.plikifolder.pl
Fundacja Świat na Tak  swiatnatak.pl
Insta.ling – nauka słówek
Co dalej pomaturze.pl  pomaturze.pl
Katalog zasobów bibliotecznych Naszej Szkoły  m009785.molnet.mol.pl
KhanAcademy  khanacademy.org
Projekt: Cyfrowo Bezpieczni  www.cyfrowobezpieczni.pl
Projekt: Cybernauci  www.cybernauci.edu.pl
 Młodzieżowy Dom Kultury „Bielany̵”, ul. Cegłowska 39  mdkbielany.pl
 Bielańskie Centrum Edukacji Kulturalnej, ul. Szegedyńska 9a  centrumszegedynska9a.pl
 Młodzieżowy Dom Kultury im. Marii Gwizdak, ul. H.Ch. Andersena 4  www.mdkandersena.pl
Dla wielbicieli matematyki  www.zadania.info
Federacja Bibliotek Cyfrowych  fbc.pionier.net.pl
Serwis poświęcony grom logicznym  gra-logiczna.pl
Prawa konsumenta dla każdego  www.konsumenckieabc.pl
Program Komisji Europejskiej dla młodzieży  www.mlodziez.org.pl
Strona z grami: kurnik.pl  kurnik.pl
Oficjalny portal promocyjny Rzeczypospolitej Polskiej  polska.pl
Internetowe Centrum Informacji Edukacyjnej  www.edu.com.pl
Instytut Badań Edukacyjnych  www.ibe.edu.pl
Origami dla każdego  www.origami.art.pl
Edukacyjna Wartość Dodana  ewd.edu.pl
Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych  warszawa.edu.com.pl
Edukacja na Bielanach  www.bielany.waw.pl
Urząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy  www.bielany.waw.pl
Serwis Biura Edukacji m.st. Warszawy  edukacja.warszawa.pl
Miasto stołeczne Warszawa  www.um.warszawa.pl
Szlifuj swój angielski  www.ang.pl
Testy, egzaminy, sprawdziany, kolokwia – archiwum egzaminów  archiwumegzaminow.pl
Przewodnik po polskich zasobach sieciowych  baztol.library.put.poznan.pl
Portal Edukacyjny Interkl@sa  eduseek.interklasa.pl
Portal Edukacyjny Matura.pl  www.matura.pl
Serwis Edukacyjny Profesor.pl  www.profesor.pl
Portal Edukacyjny szkola.net  www.szkola.net
Informacje o szkole i przedmiotach  www.szkolnictwo.pl
Serwis w portalu Gazeta.pl  www.gazeta.pl/edukacja
Wszystko na temat oświaty: Eduinfo.pl  www.eduinfo.pl
Portal społeczności oświatowej  www.oswiata.org.pl
Mazowiecki Urząd Wojewódzki  mazowieckie.pl
Kuratorium Oświaty  kuratorium.waw.pl
Ministerstwo Edukacji Narodowej  www.men.gov.pl
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna  www.oke.waw.pl
Centralna Komisja Egzaminacyjna  www.cke.edu.pl
Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów  www.oeiizk.waw.pl
Pytaj i odpowiadaj  ask.fm
Portal Wiedzy PWN  www.pwn.pl
Wikipedia  pl.wikipedia.org
Portal dla podróżników  National Geographic
Mapa nieruchomych zabytków polskich, wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO  www.mapy.zabytek.gov.pl
Kurs html Pawła Wimmera  Kurs
LibreOffice – Bezpłatny pakiet programów biurowych  www.libreoffice.org
OpenOffice – Bezpłatny pakiet programów biurowych  www.openoffice.org