Harmonogram SP 370

 

KALENDARIUM 2020/2021

Ważne daty

01 września Rozpoczęcie roku szkolnego
13 listopada Wystawienie zagrożeń w klasach 3LO
27 listopada Wystawienie ocen proponowanych w klasach 3LO
11 grudnia Wystawienie ocen śródrocznych w klasach 3 LO
04 grudnia Wystawienie zagrożeń w SP oraz 1 i 2 LO
18 grudnia Zakończenie I okresu dla klas 3 LO
23-31 grudnia Zimowa przerwa świąteczna
14 grudnia Rozpoczęcie II okresu dla klas 3 LO
18 grudnia Wystawienie ocen proponowanych za I okres w SP oraz 1 i 2 LO
08 stycznia Wystawienie ocen śródrocznych w SP oraz 1 i 2 LO
16 stycznia Zakończenie I okresu dla SP oraz 1 i 2 LO
18-31 stycznia Ferie zimowe
01lutego Rozpoczęcie II okresu dla SP oraz 1 i 2 LO
26 marca Wystawienie zagrożeń w klasach 3 LO
marzec/kwiecień Pielgrzymka do Częstochowy
marzec/kwiecień Dni otwarte dla kandydatów do liceum wg osobnego grafiku
16 kwietnia Wystawienie proponowanych ocen końcoworocznych w klasach 3 LO
23 kwietnia Wystawienie ocen końcoworocznych w klasach 3 LO
01-06 kwietnia Wiosenna przerwa świąteczna
27 kwietnia Egzaminy klasyfikacyjne w klasach 3 LO
30 kwietnia Zakończenie roku szkolnego dla klas 3 LO
04-06 maja Egzamin maturalny
21 maja Wystawienie zagrożeń w SP oraz 1 i 2 LO
04 czerwca Wystawienie ocen proponowanych końcoworocznych w SP oraz 1 i 2 LO
18 czerwca Wystawienie ocen końcoworocznych w SP oraz 1 i 2 LO
22 czerwca Egzaminy klasyfikacyjne w klasach 1 i 2 LO
25 czerwca Zakończenia roku szkolnego
28 czerwca-31 sierpnia Ferie letnie

Terminy Rad Pedagogicznych

09 września Zatwierdzająca plan pracy na dany rok szkolny
14 grudnia Klasyfikacyjna 3 LO
16 grudnia Zatwierdzająca wyniki 3 LO
11 stycznia Klasyfikacyjna SP i LO
13 stycznia Zatwierdzająca wyniki SP i LO
26 kwietnia Klasyfikacyjna 3 LO
28 kwietnia Zatwierdzająca wyniki 3 LO
21 czerwca Klasyfikacyjna SP i LO
23 czerwca Zatwierdzająca wyniki SP i LO
27 sierpnia Zebranie komisji przedmiotowych
31 sierpnia Plenarna
osobny grafik Szkoleniowa wg osobnego grafika

Terminy spotkań z rodzicami

09 września Zebranie informacyjne
21 października Zebranie
18 listopada Powiadamianie o zagrożeniach w 3LO
09 grudnia Powiadamianie o zagrożeniach w SP oraz 1 i 2 LO
13 stycznia Zakończenie I okresu
31 marca Powiadamianie o zagrożeniach w 3LO
26 maja Powiadamianie o zagrożeniach w SP oraz 1 i 2 LO

„Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych” – propozycja do zaopiniowania przez Radę Rodziców

14 października Dzień Nauczyciela
04 i 05 stycznia Dni między świętami 
04-06 maja Egzamin maturalny
04 czerwca Dzień po Bożym Ciele

 

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 370
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 49

W związku z panującą pandemią COVID-19 i obowiązującym reżimem sanitarnym uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 01.09.2020 r. będzie przebiegało zgodnie z poniższym harmonogramem:

 

Klasy I godz. 15:00 w sali gimnastycznej – spotkanie z Dyrektorem szkoły

 

Uczniowie z rodzicami/opiekunami wchodzą wejściem od strony bloku sportowego.

Po zdezynfekowaniu rąk udają się do sali i zajmują wskazane miejsce.

         Prosimy o zastosowanie się do poniższych zasad:

–  jednemu uczniowi towarzyszy tylko jeden rodzic/opiekun;

–  na terenie szkoły zachowujemy odstęp minimum 1,5 metra;

–  na terenie szkoły rodzice mają zasłonięte usta i nos maseczką lub przyłbicą;

–  rodzice i dzieci dezynfekują ręce przy wejściu do szkoły.

 

Klasy II,III i IV – spotkanie z wychowawcą w wyznaczonej sali:

Klasa 2a – sala 116, godz. 9:00                      Klasa 3a – sala 104, godz. 9:45

Klasa 2b – sala 103, godz. 9:15                      Klasa 3b – sala 105, godz. 10:00

Klasa 2c – sala 107, godz. 9:30                       Klasa 4a – sala 115, godz. 10:15

Wszyscy uczniowie posiadają maseczki. Po wejściu do szkoły dezynfekują ręce i udają się
do wyznaczonych sal.

Wejście do szkoły dolnym wejściem.

 

Prosimy o śledzenie informacji na stronie internetowej, ponieważ mogą one ulec zmianie.