Harmonogram roku szkolnego

UWAGA! Terminy mogą ulec zmianie.

KALENDARIUM  2016/2017

 

 1.09.2016 godz. 9:00
(czwartek)
rozpoczęcie roku szkolnego gimnazjum i liceum
22 – 25.11.2016    próbny egzamin maturalny
6 – 8.12.2016    próbny egzamin gimnazjalny
 7.12.2016    termin powiadomienia o zagrożeniach
19.12.2016    termin powiadomienia o przewidywanych ocenach za I sem.
 23-31.12.2016    zimowa przerwa świąteczna
 4.01.2017    termin wystawienia ocen semestralnych
 13.01.2017    zakończenie I semestru
 13-26.02.2017    ferie zimowe
 22.03.2017    termin powiadamiania o zagrożeniach w kl. 3 LO
 13-18.04.2017    wiosenna przerwa świąteczna
 19-21.04.2017    egzaminy gimnazjalne
 3.04.2017    termin powiadomienia o przewidywanych ocenach końcoworocznych w kl. 3 LO
 12.04.2017    termin wystawienia ocen końcowych w kl. 3 LO
 28.04.2017    zakończenie roku szkolnego dla kl. 3 LO
 4-8.05.2017    pisemne egzaminy maturalne (jęz. polski, matematyki, jęz. angielski)
 4-27.05.2017    egzaminy maturalne
 17.05.2017    termin powiadomienia o zagrożeniach
 2.06.2017    termin powiadomienia o przewidywanych ocenach końcoworocznych
 12.06.2017    termin wystawienia ocen końcoworocznych
 23.06.2017 godz. 9:00 
piątek
 zakończenie roku szkolnego
 24.06-31.08.2017    ferie letnie

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

14.10.2016  piątek  Dzień Edukacji Narodowej
 1.11.2016  wtorek  Wszystkich Świętych
 11.11.2016  piątek  Rocznica Odzyskania Niepodległości
 23-31.12.2016    zimowa przerwa świąteczna
 6.01.2017  piątek  Trzech Króli
 13-26.02.2017    ferie zimowe
 13-18.04.2017    wiosenna przerwa
 19-21.04.2017    pisemne egzaminy gimnazjalne
 1.05.2017  poniedziałek  1 Maja
 3.05.2017  środa  Święto Narodowe Trzeciego Maja
 4,5,8.05.2017    pisemne egzaminy maturalne
 15.06.2017  czwartek  Boże Ciało

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ 

31.10.2016  poniedziałek  dzień pomiędzy dniami wolnymi ustawowo
 2.05.2017  wtorek  dzień między dniami ustawowo wolnymi
 16.06.2017  piątek  dzień po Bożym Ciele

DNI OTWARTE DLA KANDYDATÓW DO LICEUM

    8.04.2017    sobota   godz. 10:00
    26.04.2017    środa   godz. 18:00

TERMINY ZAKOŃCZENIA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

 13.01.2017  piątek  zakończenie I semestru
 28.04.2017  piątek  klasy III liceum
 22.06.2017  czwartek  klasy III gimnazjum
 23.06.2017  piątek  klasy: I, II – gimnazjum i liceum
 24.06.2017    ferie letnie

ZEBRANIA Z RODZICAMI

 7.09.2016  środa  zebranie informacyjne
 5.10.2016  środa  dzień otwarty
 9.11.2016  środa  dzień otwarty
 7.12.2016  środa  powiadomienie o zagrożeniach
 11.01.2017  środa  zakończenie I semestru
 22.03.2017  środa  powiadomienie o zagrożeniach w kl. III LO
 17.05.2017  środa  powiadomienie o zagrożeniach