Komunikat CKE o przyborach i materiałach na egzaminie maturalnym

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty, egzaminie gimnazjalnym i egzaminie maturalnym w 2019 roku


Więcej informacji: Centralna Komisja Egzaminacyjna