Spis podręczników 2014/2015

Szkolny zestaw podręczników (wraz z programami nauczania) dla LX Liceum Ogólnokształcącego na rok szkolny 2014/2015

Typ szkoły: LICEUM, etap edukacyjny: IV

Nr programu w szkolnym zestawie Przedmiot Nazwa/Nr programu nauczania Klasa Podręczniki Nr dopuszczenia
Autor Tytuł Wydawca
1/LO/2014/2015 język polski Program nauczania j. polskiego- Odkrywamy na nowo 1 R. Janicka-Szyszko M. Steblecka-Jankowska Odkrywamy na nowo Operon 444/1/2012
2/LO/2014/2015 język angielski Program nauczania j. angielskiego w szkołach ponadgimnazjalnych 1 Sue Kay, Vaughan Jones Matura Focus Pearson 672/2/2013
3/LO/2014/2015 j. francuski Program nauczania j. francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych 1, 2, 3 Régine Bouteģeģe, Magdalena Supron-Klepcar Francofolie Express 1 i 2 Wydawnictwo szkolne PWN
4/LO/2014/2015 j. hiszpański Program nauczania j. hiszpańskiego w szkolachponadgimnazjalnych 1 I. Bueso et al. Prisma Comienza WydawnictwoNowela Sp.

z o. o.

482/1/2012
5/LO/2014/2015 j. niemiecki Program nauczania j. niemieckiego w szkołach ponadgimnazjalnych 1 pod red. C. Serzysko Infos 1A, 1B Pearson 451/1/2012451/2/2012
6/LO/2014/2015 j. rosyjski Program nauczania j. rosyjskiego w szkolachponadgimnazjalnych 1 Mirosław Zybert Dialog WSiP 462/1/2012
7/LO/2014/2015 historia podstawa Program nauczania historii w szkoleponadgimnazjalnej 1 R. Dolecki Po prostu historia WSiP 558/2012
8/LO/2013/2014 historia rozszerzenie Program nauczania historii, zakres rozszerzony 2, 3 K. Kowalewski,R. Kulesz Zrozumieć przeszłość Nowa Era 642/1/2013
9/LO/2014/2015 wiedza o społeczeństwie podstawa W centrum uwagi- program nauczania wos-u w szkole ponadgimnazjalnej 1 A. Janicki W centrum uwagi Nowa Era 505/2012
10/LO/2013/2014 Wiedza o społeczeństwie rozszerzenie Program nauczania wos-u w szkole ponadgimnazjalnej 2, 3 A. Janicki, J. Kręczkowska W centrum uwagi Nowa Era 630/1,2/2012/2013
11/LO/2014/2015 wiedza o kulturze Program nauczania wiedzy o kulturze w liceum itechnikum 1 A. Kisielewska, A. Kisielewski Ciekawi świata Operon 631/2012
12/LO/2014/2015 matematyka Program nauczania matematyki w liceach i technikach. Reforma 2012. 1 M. KurczabE. Kurczab

E. Świda

Matematyka. Podręcznik dla liceów i techników Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro 412/1/2012
13/LO/2014/2015 Fizyka i astronomia podręcznik Program nauczania fizyki zgodny z podstawą programową 1 Pod red. M. Fiałkowskiej Świat fizyki ZamKor 394/2011
14/LO/2014/2015 Chemia podstawowa Program nauczania chemii w szkole ponadgimnazjalnej, w zakresie podstawowym 1

R.Hassa,

A. Mrzigod,

J. Mrzigod

To jest chemia Nowa Era 438/2012
15/LO/2013/2014 Chemia rozszerzona Program nauczania chemii w szkoleponadgimnazjalnej, zakres rozszerzony zgodny z podstawą

programową.

2,3 Praca zbiorowa To jest chemia Nowa Era 528/2/2013
16/LO/2014/2015 Geografia podstawa Program nauczania geografii w szkoleponadgimnazjalnej, zakres podstawowy 1 R. Uliszak, K. Wiedermann Oblicza geografii Nowa Era 433/2012
17/LO/2013/2014 Geografia rozszerzona Program nauczania geografii w szkoleponadgimnazjalnej, zakres rozszerzony 2, 3 R. Malarz, M. Więckowski Oblicza geografii cz. 1, 2, 3 Nowa Era 501/1,2,3/2013
18/LO/2014/2015 biologia Program nauczania biologii w szkoleponadgimnazjalnej- zakres podstawowy 1 K. Archacka R. Archacki Po prostu biologia WSIP 532/2012
19/LO/2013/2014 Biologia rozszerzona Program nauczania biologii w szkoleponadgimnazjalnej- zakres rozszerzony 2, 3 Praca zbiorowa Biologia na czasie Nowa Era 564/1,2, 3/2012/2013
20/LO/2014/2015 informatyka Informatyka europejczyka- program nauczaniainformatyki w szkole ponadgimnazjalnej 1 J. Skłodowski Informatyka Europejczyka Helion S. A. 556/2012
21/LO/2014/2015 wychowanie fizyczne Koncepcja edukacji fizycznej- sport, zdrowie,rekreacja 1,2,3 U. Kierczak Program zmodyfikowany zgodnie z podstawąprogramową
22/LO/2014/2015 Podstawy przedsiębiorczości Program nauczania-Krok w przedsiębiorczość 1 M. Niesłuchowski Krok w przedsiębiorczość Nowa Era 467/2012
23/LO/2014/2015 Edukacja dla bezpieczeństwa Program nauczania Edukacji dla bezpieczeństwa 1 B. Boniek,A. Kruczyński EDB Ciekawi świata Operon 409/2012
24/LO/2014/2015 etyka Program nauczania etyki w szkoleponadgimnazjalnej 1, 2, 3 P. Kłodziński,J. Kapiszewski Etyka Operon 408/2011
25/LO/2014/2015 religia Świadek Chrystusa 1,2,3 Ks. J. Szpet Moje miejsce Księgarnia św. Wojciecha Poznań AZ-4-01/10