Spis podręczników 2016/2017

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA I PODRĘCZNIKÓW

opracowany dla

LX Liceum Ogólnokształcącego im. Wojciecha Górskiego

w Zespole Szkół nr 49

w Warszawie

obowiązujący od 01.09.2016 do 31.08.2017 na podstawie Ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 11 kwietnia 2007 o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 80 poz. 542)

 

Typ szkoły: LICEUM, etap edukacyjny: IV

Nr programu w szkolnym zestawie Przedmiot Nazwa/Nr programu nauczania Klasa Podręczniki Nr dopuszczenia
Autor Tytuł Wydawca
1/LO/2016/2017 język polski Program nauczania
języka polskiego w szkołach ponadgimnazjalnych
1, 2, 3 I. Kulpa-Szustak
M. Lotterhoff
B. Sucharska
Ponad słowami Nowa Era 425/1/2012
2/LO/2016/2017 język angielski Program nauczania
języka angielskiego w szkołach ponadgimnazjalnych
1, 2, Sue Kay, Vaughan Jones MATURA FOCUS 2, 3 Pearson 672/1-3/2015
3 M. Umińska
B. Hastings
Longman repetytorium maturalne poziom podstawowy lub rozszerzony Pearson 696/2014
723/2014
3/LO/2016/2017 język francuski Program nauczania
języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych
 1, 2, 3 M. Supryn-Klepcarz Francofolie Express  1 + 2 W S  PWN 382/1/2011
4/LO/2016/2017 język hiszpański Program nauczania
języka hiszpańskiego w szkołach
ponadgimnazjalnych
1, 2, 3 Praca zbiorowa Nuevo Prisma A1 Nowela 657/1/2013
5/LO/2016/2017 język niemiecki Program nauczania
języka niemieckiego w szkołach
ponadgimnazjalnych
1 C. Serzysko,
B. Sekulski,
N. Drabich,
T. Gajownik
Infos 1 Pearson Longman 451/1,2/2012/2014
6/LO/2016/2017 język rosyjski Program nauczania
języka rosyjskiego w szkołach
ponadgimnazjalnych
2, 3 Mirosław Zybert Dialog WSiP 462/1/2012
7/LO/2016/2017 historia podstawa Program nauczania historii
w szkole ponadgimnazjalnej
1 R. Dolecki,
K. Gutkowski
J. Smoleński
Po prostu historia WSiP 558/2012
8/LO/2016/2017 historia rozszerzenie Program nauczania historii, zakres rozszerzony 2, 3 K. Kowalewski,
R. Kulesz
Zrozumie przeszłość Nowa Era 642/1,2,3,4/2014
9/LO/2016/2017 wiedza
o społeczeństwie podstawa
Program nauczania wos-u
w szkole ponadgimnazjalnej
1 A. Janicki W centrum uwagi Nowa Era 527/2012
10/LO/2016/2017 wiedza
o społeczeństwie
rozszerzenie
Program nauczania wos-u
w szkole ponadgimnazjalnej
2, 3 A. Janicki,
J. Kręczkowska
W centrum uwagi Nowa Era 630/1,2/2012/2013
11/LO/2016/2017 wiedza o kulturze Program nauczania wiedzy
o kulturze w liceum
i technikum
1 M. Bokiniec
B. Forysiewicz
J. Michałowski
Spotkania z kulturą Nowa Era 449/2012
12/LO/2016/2017 matematyka Program nauczania matematyki dla liceów i techników 1, 2, 3 M. Kurczab
E. Świda
E. Kurczab
Matematyka. Podręcznik dla liceów i techników Oficyna Edukacyjna Pazdro 412/1/2012
13/LO/2016/2017 fizyka Program nauczania fizyki
w szkole ponadgimnazjalnej, zakres podstawowy
1 M. Fiałkowska Świat fizyki ZAMKOR 394/2011
14/LO/2016/2017 chemia podstawowa Program nauczania chemii
w szkole ponadgimnazjalnej,
w zakresie podstawowym
1 R.Hassa,
A. Mrzigod,
J. Mrzigod
To jest chemia Nowa Era 438/2012/2015
15/LO/2016/2017 chemia rozszerzona Program nauczania chemii
w szkole ponadgimnazjalnej, zakres rozszerzony zgodny
z podstawą programową.
2,3 Praca zbiorowa To jest chemia Nowa Era 528/1,2/2012/2013
16/LO/2016/2017 geografia podstawa Program nauczania geografii
w szkole ponadgimnazjalnej, zakres podstawowy
1 R. Uliszak,
K. Wiederman
Oblicza geografii Nowa Era 433/2012
17/LO/2016/2017 geografia rozszerzona Program nauczania geografii
w szkole ponadgimnazjalnej, zakres rozszerzony
2,3 R. Malarz, M. Więckowski Oblicza geografii cz. 1, 2 Nowa Era 501/1,2/2013
18/LO/2016/2017 biologia Program nauczania biologii
w szkole ponadgimnazjalnej, zakres podstawowy
1 E. Bonar, S. Czachorowski,
W. Krzeszowiec
Biologia na czasie Nowa Era 450/2012/2015
19/LO/2016/2017 biologia Program nauczania biologii
w szkole ponadgimnazjalnej, zakres rozszerzony
2,3 Zespół autorów Biologia na czasie Nowa Era 564/2012/2015
20/LO/2016/2017 informatyka Informatyka Europejczyka, program nauczania informatyki w szkole ponadgimnazjalnej 1 J. Skłodowski Informatyka Europejczyka Helion 556/2012
21/LO/2016/2017 wychowanie fizyczne Koncepcja edukacji fizycznej, sport, zdrowie, rekreacja 1,2,3 U. Kierczak Program zmodyfikowany zgodnie z podstawą
programową
22/LO/2016/2017 podstawy przedsiębiorczości Program nauczania przedsiębiorczości 1 T. Rachwał Krok w przedsiębiorczość Nowa Era 467/2012
23/LO/2016/2017 edukacja dla bezpieczeństwa Program nauczania DKW 4015-2/01 1 B. Boniek, A. Kruczyński Ciekawi świata Operon 409/2012
24/LO/2015/2016 etyka Program nauczania etyki
w szkole ponadgimnazjalnej
1, 2, 3 P. Kłodziński, J. Kapiszewski Etyka Operon 408/2011
25/LO/2015/2016 religia Świadek Chrystusa 1,2,3 Ks. J. Szpet Moje miejsce w świecie
26/LO/2015/2016 edukacja filmowa Program świat w kadrze 2 Program autorski