Górski zmienia się i rozwija 

Nasza szkoła aktywnie realizuje projekty dofinansowywane z Funduszy Europejskich. 

Projekt nr 2017-1-PL01-KA101-036500
Górski zmienia się i rozwija 

Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)
w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”.

Nasz kolejny projekt, zatytułowany Górski zmienia się i rozwija, ponownie finansowany ze środków PO WER, rozpoczyna się 1 września 2017r., a kończy  31 grudnia 2018r.

W świetle zmian, które następują w polskim systemie edukacji od roku szkolnego 2017/2018, dyrekcja i grono nauczycieli Zespołu Szkół nr 49 postawili sobie za cel przejść przez okres transformacji w dwa nowe typy szkół: nową ośmioletnią szkołę podstawową i nowe czteroletnie liceum ogólnokształcące w sposób sprawny i efektywny, pozostając przy tym instytucją rozwijającą się i umożliwiającą rozwój swoim pracownikom.

Nasz cel główny: „zmieniać się i rozwijać” zamierzamy osiągnąć realizując cele bardziej szczegółowe:

  • poznać najlepsze praktyki, w tym innowacje stosowane w systemach edukacyjnych poszczególnych krajów Unii Europejskiej ( główne obszary zainteresowania: przejście z uczenia się i nauczania tradycyjnego do cyfrowego, programy wspierania ucznia, nauczyciela i rodzica, e-ocenianie, uczenie się i nauczanie poza budynkiem szkoły) oraz umieć wybrać te, które można zastosować w warunkach polskiego systemu;
  • rozwijać sieć kontaktów z nauczycielami (sczególnie z nauczycielami szkół podstawowych) w innych krajach Unii Europejskiej, aby umożliwić uczniom udział w projektachmiędzynarodowych;
  • wzbogacać warsztat pracy o sprawdzone metody i techniki stosowane w najlepszych europejskich systemach edukacyjnych, w tym metody pracy z uczniem szkoły podstawowej;
  • rozwinąć kompetencje pedagogiczne potrzebne w sytuacji konfliku i przemocy w grupie uczniowskiej;
  • rozwinąć kompetencje językowe nauczycieli.

Streszczenie projektu Górski zmienia się i rozwija  do przeczytania tutaj.

Regulamin rekrutacji do projektu Górski zmienia się i rozwija tutaj.

Formularz zgłoszeniowy do projektu Górski zmienia się i rozwija tutaj.

Wyniki rekrutacji do projektu Górski zmienia się i rozwija tutaj.

Raport końcowy projektu Górski zmienia się i rozwija tutaj .