Rekrutacja do klas pierwszych

Zasady przyjęć do klas I w roku szkolnym 2020/2021: –  kliknij tutaj

 

Kryteria rekrutacji do klas I szkoły podstawowej dla kandydatów spoza obwodu na rok szkolny 2020/2021: – kliknij tutaj

 

Rekrutacja do klasy sportowej w Szkole Podstawowej nr 370 

 

Harmonogram rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2020/2021: – kliknij tutaj