Konto Rady Rodziców

Rachunek bankowy  Rady Rodziców przy Zespole Szkół nr 49

ul. Tołstoja 2, 01-910 Watszawa

 

Kredyt Bank SA, Oddział w Warszawie

ul. St. Żeromskiego 77

01-882 Warszawa

Rachunek podstawowy nr:

33 1500 2022 1220 2000 7473 0000

Rachunek depozytowy nr:

74 1500 2022 1220 2002 9895 0000

(bezpłatne wpłaty w każdym oddziale Kredyt Bank SA).

NIP: 118-15-98-420

 

Rada Rodziców przy Zespole Szkół nr 49, ul. Tołstoja 2, 01-910 Warszawa.