Witamy na stronach internetowych Zespołu Szkół nr 49

Szkoła Podstawowa nr 370

Gimnazjum nr 74

im. Wojciecha Górskiego

LX Liceum Ogólnokształcące

im. Wojciecha Górskiego

Rodziców uczniów klas 6, którzy mają od września br. kontynuować naukę w klasach 7 w SP nr 370, prosimy o dostarczenie do sekretariatu szkoły w terminie do 10.07.2017 r.:

– 2 aktualnych fotografii;
– kopii odpisu aktu urodzenia;
– oraz uzupełnienia informacji dotyczącej wyboru drugiego języka.

Tegorocznych absolwentów
Gimnazjum Nr 74 im. Wojciecha Górskiego

zapraszamy do Sekretariatu Uczniowskiego,
w celu odebrania pamiątkowych długopisów.

AKTUALNIE PROWADZONE PROJEKTY DOFINANSOWANE PRZEZ UE

Współpracujemy i wspieramy: