•   KALENDARIUM 2023/2024  

    

   Ważne daty

   04 września

   Rozpoczęcie roku szkolnego

   17 listopada

   Wystawienie zagrożeń w klasach maturalnych

   01 grudnia

   Wystawienie ocen proponowanych w klasach maturalnych

   01 grudnia

   Wystawienie zagrożeń w SP oraz 1, 2 i 3 klasach LO

   15 grudnia

   Wystawienie ocen śródrocznych w klasach maturalnych

   15 grudnia

   Wystawienie ocen proponowanych za I okres w SP oraz 1, 2 i 3 klasach LO

   22 grudnia

   Zakończenie I okresu dla klas maturalnych

   23-31 grudnia

   Zimowa przerwa świąteczna

   02 stycznia

   Rozpoczęcie II okresu dla klas maturalnych

   05 stycznia

   Wystawienie ocen śródrocznych w SP oraz 1, 2 i 3 klasach LO

   26 stycznia

   Zakończenie I okresu dla SP oraz 1, 2 i 3 klas LO

   15-28 stycznia

   Ferie zimowe

   29 stycznia

   Rozpoczęcie II okresu dla SP oraz 1, 2 i 3 klas LO

   15 marca

   Wystawienie zagrożeń w klasach maturalnych

   marzec/kwiecień

   Dni otwarte dla kandydatów do liceum wg osobnego grafiku

   05 kwietnia

   Wystawienie proponowanych ocen rocznych w klasach maturalnych

   28 marca-02 kwietnia

   Wiosenna przerwa świąteczna

   19 kwietnia

   Wystawienie ocen rocznych w klasach maturalnych

   23 kwietnia

   Egzaminy klasyfikacyjne w klasach maturalnych

   26 kwietnia

   Zakończenie roku szkolnego dla klas maturalnych

   07-25 maja

   Egzamin maturalny

   17 maja

   Wystawienie zagrożeń w SP oraz 1, 2 i 3 klasach LO

   31 maja

   Wystawienie proponowanych ocen rocznych w SP oraz 1, 2 i 3 klasach LO

   14 czerwca

   Wystawienie ocen rocznych w SP oraz 1, 2 i 3 klasach LO

   18 czerwca

   Egzaminy klasyfikacyjne

   21 czerwca

   Zakończenia roku szkolnego

   22 czerwca-31 sierpnia

   Ferie letnie

   Terminy Rad Pedagogicznych

   13 września

   Zatwierdzająca plan pracy na dany rok szkolny

   18 grudnia

   Klasyfikacyjna klas maturalnych

   20 grudnia

   Zatwierdzająca wyniki klas maturalnych

   08 stycznia

   Klasyfikacyjna SP i LO

   10 stycznia

   Zatwierdzająca wyniki SP i LO

   22 kwietnia

   Klasyfikacyjna klas maturalnych

   24 kwietnia

   Zatwierdzająca wyniki klas maturalnych

   17 czerwca

   Klasyfikacyjna SP i LO

   19 czerwca

   Zatwierdzająca wyniki SP i LO

   28 sierpnia

   Zebranie komisji przedmiotowych

   29 i 30 sierpnia

   Plenarna

   osobny grafik

   Szkoleniowa wg osobnego grafika

   Terminy spotkań z rodzicami

   06 września

   Zebranie informacyjne z wychowawcami

   18 października

   Dzień otwarty

   22 listopada

   Powiadamianie o zagrożeniach w klasach maturalnych

   06 grudnia

   Powiadamianie o zagrożeniach w SP oraz 1, 2 i 3 LO

   10 stycznia

   Zakończenie I okresu

   20 marca

   Powiadamianie o zagrożeniach w klasach maturalnych

   22 maja

   Powiadamianie o zagrożeniach w SP oraz 1, 2 i 3 LO

   „Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych” – propozycja do zaopiniowania przez Radę Rodziców

   02 i 03 listopada

   Dni po święcie Wszystkich Świętych

   02 maja

   Majówka

   07-09 maja (3 dni)

   Egzamin maturalny

   31 maja

   Dzień po Bożym Ciele – odpracowujemy 25.05.2024 – ŚWIĘTO RODZINY

    

    

    

    

  • Kontakty

   • Zespół Szkół nr 49 w Warszawie
   • ul. Lwa Tołstoja 2;
    01-910 Warszawa


    Poland
   • tel: +48 22 835 95 58
    fax: +48 22 835 95 58
   • BIP: zs49.bip.um.warszawa.pl
   • e-PUAP: /ZSnr49Warszawa/domyslna
 • Media społecznościowe

 • Galeria zdjęć

   brak danych