•  ŚWIETLICA  TO  MIEJSCE, 
     W  KTÓRYM  DZIECI  MIŁO  I  POŻYTECZNIE  SPĘDZAJĄ  CZAS, 

     OCZEKUJĄC  NA  SWOICH  RODZICÓW 

     

     ŚWIETLICA  JEST  CZYNNA  W  GODZINACH: 

    7:00 - 17:30

     

    Opieką świetlicy objęte są dzieci klas I - III  oraz uczniowie nie uczęszczający
    na religię/etykę.


    Świetlica i jej nauczyciele pracują wg rocznego (tygodniowo i tematycznie opracowanego) planu pracy,
    realizując program opiekuńczo - wychowawczy, skonstruowany w oparciu o aktualny
    i obowiązujący plan pracy szkoły.

     

    Świetlica stwarza warunki sprzyjające rozwijaniu zainteresowań i zamiłowań uczniów:

    • Rozwijanie umiejętności organizowania i spędzania czasu wolnego.
    • Zapewnienie uczniom aktywnego wypoczynku, dbanie o ich rozwój fizyczny poprzez zajęcia sportowe na placu zabaw oraz na boisku szkolnym.
    • Budzenie i rozwijanie zainteresowań wychowanków, poprzez organizację różnych form zajęć:
    • Gry i zabawy integracyjne.
    • Pogadanki tematyczne.
    • Zajęcia inspirowane przez dzieci.
    • Zajęcia plastyczno-techniczne.
    • Zajęcia teatralne.
    • Zajęcia umuzykalniające.
    • Zajęcia czytelnicze.
    • Zajęcia relaksacyjne.
    • Odrabianie pracy domowej.
    • Zajęcia ruchowe (ćwiczenia ogólnorozwojowe, gry i zabawy na świeżym powietrzu).
    • Konkursy, turnieje, zagadki, krzyżówki, rebusy.
    • Gry edukacyjne i planszowe.
    • Zajęcia wynikające z planu świetlicy szkolnej.
    • Oglądanie filmów edukacyjnych

     

  • Kontakty

   • Zespół Szkół nr 49 w Warszawie
   • ul. Lwa Tołstoja 2; 01-910 Warszawa Poland
   • tel: +48 22 835 95 58 fax: +48 22 835 95 58
   • BIP: zs49.bip.um.warszawa.pl
   • e-PUAP: /ZSnr49Warszawa/domyslna
 • Media społecznościowe

 • Galeria zdjęć

   brak danych