• Nasza Szkoła otrzymała dofinansowanie nowego projektu Erasmus+ :

   „Nowe wyzwania w Zespole Szkół Nr 49 w Warszawie”

    

   Przyznana kwota dofinansowania wynosi: 53 451 euro 

   Termin realizacji: 01.12.2023 – 30.11.2024 (12 miesięcy) 

   Uczestnicy: nauczyciele ZS 49 oraz uczniowie LO.

    

  • FORMULARZE

   • O PROJEKCIE

  • STRESZCZENIE PROJEKTU

   Okres realizacji: 01.12.2023 – 30.11.2024 (12 miesięcy)

   Kontekst: Dlaczego ubiegaliśmy się o dofinansowanie tego projektu?

   Nasz Zespół Szkół Nr 49 jak każda szkoła w Polsce i Europie

   musi nieustająco się rozwijać i przystosowywać do zmieniającej

   się rzeczywistości: z roku na rok obserwujemy zwiększającą

   się liczbę uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

   do szkoły prawie codziennie dołączają uczniowie z Ukrainy,

   uczniowie wpadają w uzależnienie od technologii cyfrowych,

   zainteresowanie problemami środowiska  jest często

   bardzo powierzchowne.

   Projekt „Nowe wyzwania w Zespole Szkół Górskiego”

   jest dla nas szansą na coraz lepsze rozwiązywanie problemów

   oraz zapewnienie nauczycielom i uczniom lepszego rozwoju.

    

    

   Cele:

   1/Chcemy być szkołą włączającą – zapewnić dobrą i w miarę

      bezkonfliktową współpracę uczniów i nauczycieli.

   2/ Chcemy  wykorzystywać metody i środki cyfrowe

      w nauczaniu, ale jednocześnie przeciwdziałać uzależnieniom od technologii.

   3/ Chcemy kształtować altruistyczne postawy demokratyczne

      wśród uczniów, aby uczniowie podejmowali pracę

      w ramach wolontariatu bezinteresownie.

   4/ Chcemy kształtować w uczniach świadomą postawę dbałości

      o środowisko naturalne i zachowanie go dla przyszłych pokoleń.

   5/ Chcemy być szkołą europejską, w której nauczyciele chętnie

      podejmują działania w projektach międzynarodowych

    

   Zaplanowane działania:

   Projekt obejmuje dwa obszary działań: projekt uczniowski 

   (18 mobilności) oraz szkolenie kadry (12 mobilności).

    

   W projekcie uczniowskim grupa uczniów wraz z rówieśnikami z Hiszpanii

   będzie szukać odpowiedzi na pytanie

   „Jak zachować piękno i zasoby przyrodnicze naszego kraju

   i regionu dla przyszłych pokoleń?”

    

   W czasie kursów kadry nauczyciele będą rozwijać swoje

   kompetencje językowe oraz pedagogiczne.

    

   Obie grupy będą zbierać informacje  na tematy ważne w naszym projekcie:

   • organizacja wolontariatu, 

   • praca z imigrantami i mniejszościami,

   • praca samorządu szkolnego,

   • używanie technologii w nauczaniu.

    

   Oczekiwane rezultaty:

   Kadra szkoły:

   -  pozna dobre praktyki, w tym innowacje, stosowane w krajach Unii Europejskiej

      i wybierzemy z nich te, które można zastosować w naszej szkole;

   - rozwinie sieć kontaktów z nauczycielami w innych krajach Unii Europejskiej,

      aby umożliwić przyszły udział szkoły w projektach międzynarodowych;

    - rozwinie kompetencje pedagogiczne, które pozwolą sprostać

      zdefiniowanym wyzwaniom

   - rozwinie umiejętności pracy w projekcie Erasmus+,

      co przyczyni się do wzrostu popularności i uznania szkoły w społeczności lokalnej.

    

  • Kontakty

   • Zespół Szkół nr 49 w Warszawie
   • ul. Lwa Tołstoja 2; 01-910 Warszawa Poland
   • tel: +48 22 835 95 58 fax: +48 22 835 95 58
   • BIP: zs49.bip.um.warszawa.pl
   • e-PUAP: /ZSnr49Warszawa/domyslna
 • Media społecznościowe

 • Galeria zdjęć

   brak danych