•  MAŁY RATOWNIK - międzyszkolny konkurs plastyczny 

   Zapraszamy uczniów klas I-III uczęszczających do świetlicy szkolnej oraz dzieci z oddziału przedszkolnego
   do udziału w międzyszkolnym konkursie plastycznym „MAŁY RATOWNIK”
   organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 289 w Warszawie.
   ,
   Zadaniem konkursu jest:
   wykonanie pracy plastycznej - plakatu dotyczącego numerów alarmowych, sytuacji wzywania służb ratunkowych lub udzielania pierwszej pomocy.

   Warunki:
   ▪ Prace płaskie – format A3, technika dowolna.
   ▪ Prace mogą być wykonane indywidualnie bądź zespołowo (maksymalnie 2 osoby).
   ▪ Do każdej pracy powinna być dołączona metryczka zawierająca: imię, nazwisko i wiek autora, imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego praca została wykonana oraz nazwę, adres i telefon placówki.

   Prace składamy do 14 czerwca 2021 r. do wychowawców świetlicy.

   Ogłoszenie wyników ok. 23 czerwca na stronie internetowej SP nr 289.

   Dla uczestników przewidziane są dyplomy, a dla zwycięzców nagrody!

   Regulamin konkursu i załączniki:

   Maly_Ratownik_konkurs.docx
   Maly_ratownik_konkurs_zal._1.docx

   Maly_rotownik_konkurs_zal._2.docx
    

   Zapraszamy do wykonania prac i życzymy powodzenia!

  •  Konkurs na najciekawsze opowiadanie lub bajkę

    dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego 

   Jeśli masz lekkie pióro, oryginalny pomysł, ciekawe spostrzeżenia i odrobinę czasu, napisz opowiadanie lub bajkę dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

   Ruszamy 6 maja - w Europejskim Dniu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
   Zapraszamy do udziału dzieci i młodzież w wieku 10-15 lat.

   Na prace literackie czekamy do 4 czerwca 2021 r.
   Najlepsze z nich zostaną nagrodzone.

   SZCZEGÓŁY

    

    

    

    • .

    •  I EDYCJA KONKURSU WIEDZY O WOJCIECHU GÓRSKIM 

     Zapraszamy uczniów LX Liceum Ogólnokształcącego im. Wojciecha Górskiego w Warszawie do udziału w I Edycji Konkursu Wiedzy o Wojciechu Górskim, który odbędzie się w formie zdalnej 23 kwietnia 2021 r.
     w Święto Szkoły o godzinie 15:00.

     Regulamin I Edycji Konkursu Wiedzy o Wojciechu Górskim

     1. Celem konkursu jest rozwijanie wśród uczniów LX LO im. Wojciecha Górskiego wiedzy o osobie patrona szkoły i jego dokonaniach.
     2. Uczestnikami konkursu mogą być wszyscy chętni uczniowie LX LO im. Wojciecha Górskiego w Warszawie.
     3. Ze względów bezpieczeństwa konkurs odbędzie się w formie zdalnej za pomocą aplikacji internetowej Testportal oraz platformy MS Teams.
     4. Konkurs odbędzie się dnia 23.04.2021 r. o godz. 15.00 i będzie trwał 30 minut. Test będzie składał się z 20 zadań zamkniętych, które sprawdzą wiedzę o patronie szkoły Wojciechu Górskim.
     5. Każdy uczestnik konkursu otrzyma kod dostępu do testu podczas wspólnego spotkania na MS Teams.
     6. Uczestnik konkursu dołącza do spotkania na MS Teams o godz. 14.50 z włączoną kamerą i mikrofonem. Każda osoba biorąca udział w konkursie powinna być dobrze widoczna na ekranie nauczyciela prowadzącego konkurs.
     7. Uczestnik konkursu może opuścić spotkanie dopiero po zakończeniu testu. Uczestnicy, którzy nie pojawią na spotkaniu na MS Teams lub opuszczą spotkanie (nawet na krótko) w trakcie trwania testu nie będą brane pod uwagę przy ustalaniu zwycięzców konkursu. Należy upewnić się, że uczeń biorący udział w konkursie ma dostęp do odpowiedniego sprzętu i łącza internetowego.
     8. Zwycięzcą konkursu jest uczeń który w najkrótszym czasie udzieli najwięcej poprawnych odpowiedzi na pytania zadane w teście. Podczas rozwiązywania testu konkursowego nie wolno korzystać z notatek, pomocy dydaktycznych i materiałów zamieszczonych w internecie, a także pomocy osób trzecich.
     9. Gwarantowaną nagrodą w konkursie jest ocena cząstkowa 6 (cel) z jednego wskazanego przez ucznia przedmiotu (wos/historia/historia i społeczeństwo) w semestrze II bieżącego roku szkolnego oraz nagroda książkowa. Uczniowie, którzy uzyskają wysokie wyniki mogą zostać nagrodzeni dodatkowymi ocenami z w/w przedmiotów. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości uczestników i zaprezentowane na stronie szkoły nie dalej niż do końca kwietnia 2021.
     10. Zgłoszenia (imię i nazwisko ucznia + klasa) należy przesłać do 16 kwietnia 2021 roku za pośrednictwem Librusa lub szkolnego maila do Pani Anny Kornackiej (anna.kornacka@gorski.edu.pl) lub Pana Artura Jemielity (artur.jemielita@gorski.edu.pl). Przyjęcie każdego zgłoszenia ucznia zostanie potwierdzone wiadomością zwrotną.
     11. Organizatorem konkursu jest zespół nauczycieli przedmiotów społecznych.

     Zakres materiału obowiązującego do konkursu w roku 2021:
     1). Górski Wojciech, fragment książki Wspomnienia : sześćdziesiąt lat pracy na niwie pedagogicznej, Warszawa 1937, s. 15-60 (dostęp: https://liblink.pl/8wMjhOXZcd)
     2). Pamiątka: fragment książki Andrzeja Zygmunta Roli - Stężyckiego pt. Opowieści grójeckie, Włocławek 2002 (dostęp: http://www.instytut-genealogii.com.pl/index.php?mod=artykuly&id=2&itemid=93 )
     3). Patron: Wojciech Górski - biografia na stronie Zespołu Szkół nr 49 (dostęp: https://liblink.pl/CEkvoRv4oi)

     W bibliotece szkolnej dostępne są również uzupełniające materiały dot. życia i dokonań Wojciecha Górskiego.

     Zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy powodzenia!

    • .

    •  KONKURS ZDROWO JEM – ZDROWY JESTEM  

     Jeśli znasz zasady zdrowego odżywiania, chętnie pomagasz rodzicom w kuchni,  a szatkowanie, wałkowanie, ubijanie i pieczenie to dla Ciebie przysłowiowa bułka z masłem…  

     WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE i podziel się PRZEPISEM na swoje ulubione ZDROWE DANIE! 

     Przepis wraz ze zdjęciem dania proszę przesłać na e-mail anna.smarzewska@gorski.edu.pl  
     do dnia 29 kwietnia, w tytule podając imię i nazwisko oraz klasę. 

     Zaproś do wspólnego gotowania swoją rodzinę! 

     ŻYCZĘ SMAKOWITYCH POMYSŁÓW!

    • .

    •  KONKURS "BĄDŹ EKO NA BIELANACH" 2021 

     zapraszamy uczniów szkół bielańskich w wieku 6-16 lat oraz dzieci i młodzież uczestniczące w zajęciach artystycznych w bielańskich domach kultury, w bibliotekach, w placówkach wychowania pozaszkolnego itp. do wzięcia udziału w VIII już edycji dzielnicowego konkursu plastycznego „Bądź EKO na Bielanach”.

     Zadanie konkursowe to wykonanie plakatu, który będzie rozwinięciem myśli Antoine’a de Saint-Exupéry’ego, zaczerpniętej z książki „Mały książę”: „Jesteś odpowiedzialny za to, co oswoiłeś” w kontekście właściwej opieki nad zwierzętami. 

     Nadesłane prace powinny posiadać cechy odpowiadające definicji plakatu: zawierać szatę graficzną/plastyczną i hasło (aspekt informacyjno-edukacyjny) oraz ciekawić i prowokować do myślenia

     Na prace w formacie A2 lub A3 czekamy do 28 maja 2021 r.

     Nagrodą dla laureatów będzie pobyt na „Wakacjach z pasją”, organizowanych przez Fundację Żyj z pasją w dniach 18 - 31 lipca 2021 r. w Zakopanem (jeśli pozwoli na to sytuacja eipdemiczna) lub też unikatowa, imienna statuetka – rzeźba. 

     Prace należy składać w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Dzielnicy Bielany, ul. S. Żeromskiego 29, pok. 293 – po uprzednim kontakcie telefonicznym –  tel. 22 325 43 78 w godz. 8.00-16.00.

     Zgłoszenia przesyłamy samodzielnie

     Więcej informacji - regulamin konkursu oraz karta zgłoszenia: 

     Regulamin_konkurs_Badz_EKO_na_Bielanach_2021.pdf
     Formularz_zgloszeniowy_konkurs_Badz_EKO_na_Bielanach_2021.pdf

    • .

    • https://youtu.be/ejAMwaGrJqw

     22 kwietnia obchodzimy Dzień Ziemi. W związku z nadchodzącym świętem naszej planety, zachęcamy Was do wzięcia udziału w konkursie "Coś z niczego".

     Warunkiem udziału w konkursie jest wykonanie pracy plastyczno-technicznej przestrzennej dowolną techniką.

     Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie.

     Regulamin: 
     Regulamin_konkursu__Cos_z_niczegoOK.docx

     Organizatorzy:
     Barbara Janowska, Anita Kusyk, Magdalena Rataj

     Prawidłowy adres e-mail do przesyłania prac to:

      aniata.kusyk@gorski.edu.pl 

    • .

    •  Ogólnopolski Konkurs na Ekologiczną Kolorowankę 

     Organizator:
     Studencka organizacja charytatywna Leo Club Warszawa 2020

     Zadaniem, w ramach konkursu jest:
     przygotowanie ekologicznej kolorowanki.
     Prace plastyczne przesyłane przez dzieci zostaną ocenione przez komisję,
     a następnie z przesłanych prac zostanie wybranych kilka wyróżniających się.
     Po niezbędnej obróbce graficznej dokonanej przez nasz zespół,
     kolorowanka zostanie umieszczona w książeczce.
     Dodatkowo najlepsze prace zostaną nagrodzone atrakcyjnymi upominkami.

     W konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku od 7 do 12 roku życia.

     Wskazówki: 
     · praca plastyczna docelowo ma znaleźć się w książeczce jako kolorowanka, dlatego zalecane jest tworzenie rysunku z wyraźnymi konturami oraz unikanie kolorów

     · prace wykonane przez dzieci nie muszą być idealne. Chcemy pobudzić wyobraźnię dzieci. Jeśli praca będzie ciekawa, lecz nie będzie przejawiać cech tradycyjnej kolorowanki, zespół dokonana niezbędnych zmian - np. zaznanczyć kontury. 

     Stworzenie ekologicznej kolorowanki jest zadaniem o charakterze niekomercyjnym. Książeczki zostaną rozdane na terenie szkół, szczególnie podstawówek. Szkoły, które zgłoszą największą liczbę uczestników do konkursu zostaną nagrodzone książeczkami.

     Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółamibit.ly/kolorowankaekoleo

     Regulamin, zgodę rodzica oraz formularz zgłoszeniowy
     znaleźć można pod tym adresem: bit.ly/konkursnaekologicznakolorowankeleo


     Wszelkie aktualne informacje dotyczące konkursu są na bieżąco umieszczane na stronie facebooka naszego klubu. Na facebooku nastąpi również rozwiązanie konkursu.

     Strona facebookhttps://www.facebook.com/leoclubwarszawa/

    • #NaszaFlagaPL - ogólnopolski konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych

    • #NaszaFlagaPL
     Ogólnopolski konkurs plastyczny
     dla uczniów klas I–III i IV-VIII szkół podstawowych

     Zapraszamy uczniów do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym #NaszaFlagaPL.
     Uczestnicy konkursu wykonują pracę plastyczną, której tematem jest:
     „230 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja”.
     Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych w dwóch grupach wiekowych: klasy I-III oraz klasy IV-VIII. 
     Przygotowane prace powinny być
     sfotografowane i zgłoszone do konkursu przez rodzica
     (opiekuna prawnego) autora pracy poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie
     www.naszaflaga.pl
     Zgłoszenia do 12 kwietnia 2021 r.

     NAGRODY
     (w każdej kategorii)

     I nagroda – 2000 zł
     II nagroda – 1000 zł
     III nagroda – 500 zł

      

     Konkurs-plastyczny-2021-regulamin_19_01_2021_v_4.pdf

    • NARYSUJ SWOJĄ KARTĘ UCZNIA

    • Zapraszamy uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie „Moja Karta Miejska”. Zwycięskie prace zostaną umieszczone na dwóch wzorach Karty Ucznia - dla uczniów klas 1-4 oraz 5-8.

     Zadaniem jest przygotowanie pracy plastycznej o Warszawie – może to być przedstawienie jej takiej, jaka jest dziś, jaka jest marzeniem, jaka może być miastem przyszłości.

     Co zrobić, aby wziąć udział w konkursie?

     Najważniejsza jest praca plastyczna. Może to być rysunek lub malunek wykonany w jednej z technik – kredki, pastele, farby, pisaki lub grafika (także komputerowa). Praca powinna mieć format A4 w orientacji poziomej. Trzeba także wypełnić formularz zgłoszeniowy (do pobrania na stronach um.warszawa.pl lub ztm.waw.pl.), który muszą podpisać rodzice lub opiekunowie prawni.

      

     Jak i gdzie dostarczyć pracę?

     Prace powinny trafić do Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie. Można je wysłać drogą elektroniczną, pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście.

     W przypadku wysyłki pocztą elektroniczną trzeba zeskanować pracę oraz podpisaną kartę zgłoszenia. Komplet materiałów – podpisanych imieniem i nazwiskiem autora i klasą, w której się uczy (np. Jan Kowalski klasa III) – należy przesłać na adres e-mailowy: konkurs-karta@ztm.waw.pl. Jeżeli zdecydujecie się wysłać pracę tradycyjną pocztą lub dostarczyć ją osobiście, kopertę należy zaadresować: Zarząd Transportu Miejskiego ul. Żelazna 61, 00-848 Warszawa z dopiskiem: Konkurs „Moja Karta Miejska”. Praca powinna być podpisana imieniem, nazwiskiem i klasą, do której uczęszcza autor (np. Jan Kowalski klasa III). Warto pamiętać, że pod uwagę będzie brana data i godzina wpłynięcia pracy – musi ona trafić do nas najpóźniej 9 kwietnia do godz. 12.00. 

      

     Jak będzie przebiegał konkurs i co można wygrać?

     Komisja Konkursowa, składająca się z przedstawicieli Urzędu m.st. Warszawa oraz środowiska artystycznego, wybierze sześć prac finałowych. Jury oceni pomysłowość i oryginalność, zgodność z tematyką konkursu, estetykę oraz możliwość wykorzystania pracy jako wzoru karty ucznia. Potem finałową szóstkę ocenią internauci. W internetowym głosowaniu największą liczbą głosów wybiorą dwa wzory, które znajdą się na nowych warszawskich Kartach Ucznia – jeden dla klas 1-4 i jeden dla klas 5-8.

     Nagrodą dla zwycięzców konkursu w obu kategoriach będą rowery (po jednym dla laureata)

     Regulamin_Konkursu.pdf

     Karta_Zgloszenia_do_Konkursu.pdf

    • KONKURS NA DEKORACJĘ SALI

    • Zapraszamy wszystkie klasy uczące się stacjonarnie

     do udziału w konkursie na dekorację swojej sali

     z okazji Światowego Dnia Wody.

     Szczegóły konkursu w regulaminie :

     KONKURS_NA_DEKORACJE_KLASY_Swiatowy_Dzien_Wody.pdf

    • KONKURS NA PLAKAT

    • Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym z okazji Światowego Dnia Wody.

     Konkurs adresowany jest do uczniów klas 0 - 4 Szkoły Podstawowej nr 370 oraz do uczniów LX Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 49.


     Zadanie konkursowe polega na wykonaniu plakatu.

     Uwaga!
     Termin składania prac konkursowych "PLAKAT NA TEMAT WODY" dla klas szkoły podstawowej zostaje wydłużony do 31 marca!

     Szczegóły  regulaminie:

     Konkurs_PLAKAT_nt._WODY_SP_regulamin.pdf

     Konkurs_Plastyczny_Swiatowy_Dzien_Wody_LO_Regulamin_2.pdf

    • KONKURS WIEDZY O KRAJACH HISZPAŃSKOJĘZYCZNYCH


    • Zachęcamy serdecznie wszystkich uczniów klas licealnych do udziału w konkursie. Zostanie przeprowadzony w poniedziałek 12 kwietnia w formie online.
     Zgłoszenia  przyjmujemy do 8.04.2021 r.
     ZAPRASZAMY,
     Agnieszka Salej, Robert Sobczyk

     REGULAMIN_SZKOLNEGO_KONKURSU_WIEDZY_O_KRAJACH_HISZPANSKOJEZYCZNYCH.docx

    • KONKURS WIELKANOCNY KOSZYCZEK

    • Kochani

     Zpraszamy Was do udziału w konkursie plastyczno-technicznym "Wielkanocny koszyczek". 

     Praca przestrzenna dla klas 0-4.
     Już nie możemy się doczekać Waszych prac.
     Powodzenia! Trzymamy kciuki! 

      

     REGULAMIN-KONKURSU-KOSZYCZEK-WIELKANOCNY.docx

    • KONKURS WALENTYNKOWY

    • Zapraszamy do wewnątrzszkolnego konkursu walentynkowego.

     Przygotowaliśmy dla Was walentynkowe zadanie.

     Na Wasze prawidłowe odpowiedzi czekamy do 22 lutego 2021
     na adres e-mail: marta.latek@gorski.edu.pl . 

      

     3 pierwsze osoby, które przyślą prawidłowe odpowiedzi, otrzymają nagrody książkowe.

     Książki oczywiście o miłości.

      

     Pozdrawiamy i czekamy

     Bibliotekarze

      

     Walentynki_w_bibliotece_szkolnej.doc

  • VI Edycja Konkursu Historycznego Patria Nostra

   Zachęcamy do udziału w konkursie historycznym "Patria Nostra".

   Zadanie polega na wykonaniu animacji lub filmu o czasie 45-60 sekund, dotyczącego najważniejszych wydarzeń z historii Polski. Tematy prac są dostępne po zarejestrowaniu się uczestników.

   Do wygrania wycieczka do Brukseli oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe.

   Każda szkoła może zgłosić 1 drużynę 4-osobową złożoną z 3 uczniów i nauczyciela. Rejestracja do 31 marca. Osoby chętne proszę o wiadomość na adres artur.jemielita@gorski.edu.pl.

   Szczegóły: https://konkurs-patrianostra.pl/

    

  • Konkurs plastyczny "Jestem Europejczykiem.
   Dbam o zdrowie"

  • .  • Punkt Informacji Europejskiej

   Europe Direct – Warszawa

    

   prowadzony przez miasto stołeczne Warszawa i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej zaprasza uczniów szkół podstawowych, zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy i gmin wchodzących w skład Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego do udziału w konkursie plastycznym:

    

   "Jestem Europejczykiem

   Dbam o zdrowie”

    

    

    

    

    

    

   Każdy z nas wie, że należy troszczyć się o swoje zdrowie. Zwłaszcza teraz, kiedy trwa pandemia, jeszcze częściej słyszmy „jedz więcej warzyw", „wysypiaj się", „idź na spacer". Jakie macie swoje własne sposoby na dbanie o zdrowie? Podzielcie się nimi z nami, pokażcie jak troszczycie się
   o swoje zdrowie!

    

   Zadaniem uczestników konkursu jest stworzenie pracy plastycznej w formacie A3 w orientacji poziomej lub pionowej nawiązującej do hasła konkursu “Jestem Europejczykiem, dbam o zdrowie”. Praca ma przedstawiać, w jaki sposób na co dzień troszczysz się o swoją formę zdrowotną i fizyczną. Pamiętajcie również
   o nawiązaniu do aspektu europejskiego i podkreśleniu go w swojej pracy.

    

   Prace zostaną ocenione w trzech kategoriach wiekowych:

   • I kategoria wiekowa: uczniowie klas 0-3 szkół podstawowych
   • II kategoria wiekowa: uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych
   • III kategoria wiekowa: uczniowie klas 7-8 szkół podstawowych

   Na Autorów najlepszych prac czekają: opaski sportowe (smartband) oraz sprzęt sportowy!

   Prace konkursowe oraz formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać lub dostarczyć osobiście (pon.-pt. od 9:00 do 15:00)
   w terminie do 12 marca 2021 roku na adres:

   Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy

   Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa

   PKiN, Plac Defilad 1 00-901 Warszawa, XIX piętro, pokój 1912

   w przypadku przesłania pracy konkursowej pocztą z dopiskiem:

   Konkurs plastyczny – „Jestem Europejczykiem. Dbam o zdrowie.”

   Wszelkie dodatkowe pytania prosimy kierować telefonicznie pod nr:
   (22) 443 02 26; (22) 443 03 69 lub pocztą elektroniczną na adres:
   europedirect-warszawa@um.warszawa.pl

    

    

    


    

  • III Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Buntowniczki”

  • .

  • Kontakty

   • Zespół Szkół nr 49 w Warszawie
   • ul. Lwa Tołstoja 2; 01-910 Warszawa Poland
   • tel: +48 22 835 95 58 fax: +48 22 835 95 58
   • zs49@eduwarszawa.pl
   • admin@gorski.edu.pl
   • BIP: zs49.bip.um.warszawa.pl
   • e-PUAP: /ZSnr49Warszawa/domyslna
 • Media społecznościowe

 • Galeria zdjęć

   brak danych