•  Deklaracja dostępności  Zespołu Szkół nr 49 w Warszawie 


    Zespół Szkół nr 49 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

    Data publikacji strony internetowej: 01.02.2021 r.
     

    Status pod względem zgodności z ustawą

    Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

    1. Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.
    2. Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
    3. 
    Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
    4. 
    Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
    Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
    6. 
    Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
    7. 
    Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
    8. 
    Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
    9. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.


    Wyłączenia:

    1. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

    Deklarację sporządzono dnia: 31.01.2021 r. na podstawie samooceny.

    Skróty klawiaturowe
    Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

    Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

    • zmiana wielkości czcionki
    • zmiana kontrastu

    Stronę można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety. Szkoła nie oferuje oddzielnej aplikacji mobilnej.    Informacje zwrotne i dane kontaktowe
    W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z administratorem strony, poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej.
    Osobą kontaktow
    ą jest Bożena Siedliska bozena.siedliska@gorski.edu.pl.
    Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 835 95 58.
    Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

    Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
    Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

    W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.
    Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

    Dostępność architektoniczna

    Sposób dojazdu
    Budynek znajduje się przy ulicy Lwa Tołstoja 2, na ternie Osiedla Wawrzyszew.
    Dojście piesze od ul. Lwa Tołstoja, ul. Williama Szekspira, ul. Wolumen, ul. Sokratesa.
    Trasa dojścia do budynku prowadzi przez osiedle i występują na niej przeszkody np. słupki, donice z kwiatami, kosze na śmieci, ogrodzenia trawników przy budynkach mieszkalnych oraz wewnątrzosiedlowe uliczki.

    Najbliższa stacja metra:
    Stacja Wawrzyszew – wyjście w kierunku stacji Młociny, przejście pieszo około 550 m;
    Dojście na perony możliwe jest za pomocą schodów, schodów ruchomych (wyjazd na górę), wind.

     

    Najbliższe przystanki tramwajowe:

    1. Cmentarz Wawrzyszewski (500 metrów; 6 minut)
        Tramwaj nr 10, 33

    2. Aspekt (600 metrów; 10 minut)
        Tramwaj nr 10, 33

     

    Najbliższe przystanki autobusowe:

    1. Cmentarz Wawrzyszewski (500 metrów; 6 minut)
        Autobusy nr 110, 116

    2. Aspekt (600 metrów; 10 minut)
        Autobusy nr 110, 116

    3. Tołstoja (300 metrów; 4 minut)
        Autobusy nr 114, 121, 203,210, 250, 712

    4. Metro Wawrzyszew ((500 metrów; 6 minut)
        Autobusy nr 156, 184, 303


    Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: Rozkłady jazdy – Warszawski Transport Publiczny (wtp.waw.pl)

    Najbliższe miejsca parkingowe, również dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na publicznym parkingu przy ulicy Williama Szekspira

    W okolicy brak jest postoju taksówek.


    Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców
    Wejście do Zespołu Szkół nr 49 znajduje sięna ścianie frontowej budynku od strony ulicy Williama Szekspira.

    Drzwi wejściowe dla Oddziału Przedszkolnego i Szkoły Podstawowej znajdują się na dole i prowadzą do niego schody. Za drzwiami wejściowymi znajduje się wiatrołap i wewnętrzne drzwi jednoskrzydłowe, aluminiowe, przeszkolone. Za drzwiami wewnętrznymi znajduje się portiernia, gdzie pracownicy identyfikują osoby wchodzące.

    Drzwi wejściowe dla Liceum Ogólnokształcącego znajduję się na górze i prowadzą do niego schody. Za drzwiami wejściowymi znajduje się wiatrołap i wewnętrzne drzwi jednoskrzydłowe
    , aluminiowe, przeszkolone. Za drzwiami wewnętrznymi znajduje się recepcja i hol główny.

    Sekretariat szkoły i gabinet dyrektora szkoły znajdują się na parterze przy recepcji.

    Przy wejściu głównym do budynku znajduje się wjazd dla osób z dysfunkcją ruchu. Komunikacja wewnątrz budynku posiada udogodnienia dla osób z dysfunkcją ruchu tylko na parterze. Pozostała część budynku nie jest dostępna dla osób na wózku.

    W budynku jest pętla indukcyjna.

    Brak dostępu do tłumacza migowego oraz oznaczeń brajlowskich.
    Dopuszcza się wejście na teren szkoły osób z psem asystującym.

    Ewakuacja z budynku odbywa się poprzez dwie klatki schodowe oraz blok sportowy.

     

  • Kontakty

   • Zespół Szkół nr 49 w Warszawie
   • ul. Lwa Tołstoja 2; 01-910 Warszawa Poland
   • tel: +48 22 835 95 58 fax: +48 22 835 95 58
   • BIP: zs49.bip.um.warszawa.pl
   • e-PUAP: /ZSnr49Warszawa/domyslna
 • Media społecznościowe

 • Galeria zdjęć

   brak danych