• REKRUTACJA - DYŻUR WAKACYJNY 2024

   • Opieka wakacyjna w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych 
    prowadzonych przez m.st. Warszawę w 2024 r.


    HARMONOGRAM ZAPISÓW

     

    Data: od - do

    Etap zapisów/czynność rodzica

    3 kwietnia
    od godz. 12.00

     19 kwietnia
    do godz. 20.00

    Wypełnienie wniosku w systemie.
    Wniosek podpisany profilem zaufanym rodzice* przekazują za pośrednictwem elektronicznego systemu zapisów.  

    • dzieci, które uczestniczą w rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych lub kl. 1 szkół podstawowych korzystają z utworzonego przez rodziców hasła do systemu rekrutacyjnego;
    • dzieci, które nie biorą udziału w rekrutacji korzystają z zakładki "Zarejestruj się"

     

     

    3 kwietnia
    od godz. 12.00

     

     

    22 kwietnia
    do godz. 16.00

    Złożenie papierowej wersji wniosku
    w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji
    w pierwszym z wybranych turnusów tzw. dyżurującym przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.

    UWAGA: dotyczy tylko wniosków, które nie zostały podpisane profilem zaufanym.

     

     

    9 maja

    godz. 13.00

    Informacja o zakwalifikowaniu dziecka

    Informacja będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów oraz przedszkolu/szkole, do której dziecko zostanie zakwalifikowane. Informacja zostanie również przesłana rodzicom na adresy e-mail.

     

     

    9 maja

     

     

     

    23 maja

    Potwierdzenie korzystania z miejsca w przedszkolu /oddziale przedszkolnym, do którego dziecko zostało zakwalifikowane  – wniesienie opłaty za żywienie
    w okresie dyżuru w terminie 14 dni od dnia opublikowania list dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny.

    28 maja

    godz. 13.00

    Informacja o przyjęciu dziecka

    Informacja będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów oraz przedszkolu/szkole, do której dziecko zostanie przyjęte.

    Zapisy na wolne miejsca

    29 maja

    godz. 14.00

    Opublikowanie wykazu wolnych miejsc na stronie elektronicznego systemu zapisów.

    31 maja

    godz. 9.00

    5 czerwca
    do 16.00

    Składanie w przedszkolu/szkole wniosków o przyjęcie na dyżur wakacyjny.

    6 czerwca

    11 czerwca

    Rozpatrywanie przez dyrektora wniosków o przyjęcie
    na dyżur wakacyjny w przedszkolu/szkole.

    12 czerwca od 13.00

    Informacja o zakwalifikowaniu dziecka na wolne miejsce. Potwierdzeniem zapisu jest wniesienie opłaty za żywienie.

    13 czerwca

    godz. 16.00

    Aktualizacja wykazu wolnych miejsc na stronie elektronicznego systemu zapisów.
    Rodzice mogą bezpośrednio zgłosić się do dyżurującej placówki, która dysponuje wolnymi miejscami.

    * przez rodziców rozumie się również opiekunów prawnych

  • Formularze

  • Kontakty

   • Zespół Szkół nr 49 w Warszawie
   • ul. Lwa Tołstoja 2; 01-910 Warszawa Poland
   • tel: +48 22 835 95 58 fax: +48 22 835 95 58
   • BIP: zs49.bip.um.warszawa.pl
   • e-PUAP: /ZSnr49Warszawa/domyslna
 • Media społecznościowe

 • Galeria zdjęć

   brak danych